Siirry sisältöön

Ampumaratoihin ja aseiden säilytykseen uusia säädöksiä

Sisäministeriö:

Lakiin ampuma-aselain muuttamisesta ja eräisiin muihin ampuma-aseisiin liittyviin säädöksiin tulee muutoksia 1.12.2015 alkaen. Tällöin astuu voimaan myös uusi ampumaratalaki. Valtioneuvosto esitti ampumaratalain sekä lakimuutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 12. kesäkuuta. Lakimuutoksilla parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta.

Jatkossa ampuma-asetta pitää säilyttää niin, että ase tai osa siitä on lukitussa paikassa. Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin viisi asetta, aseet on säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet on jatkossakin säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan on viiden vuoden siirtymäaika.

Tehokkaimmat ilma-aseet sisältyvät jatkossa ampuma-aselain soveltamisalaan. Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito on ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa. Tehokkaaksi ilma-aseeksi katsotaan tässä tapauksessa ilma-ase, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja jolla ammutaan metalliluoteja.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen ovat jatkossa luvanvaraisia toimintoja silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Luvan saamisen edellytyksiä ovat, että hakija on sopiva radan pitäjäksi ja että rata on turvallinen. Niin sanottujen vähäisten ampumaratojen osalta riittää pelkkä ilmoitus. Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa toimii Poliisihallitus. Radan perustaminen edellyttää myös tiettyjen muiden viranomaisten myöntämiä lupia (esimerkiksi ympäristölupa).

Jokaisella ampumaradalla tulee olla ratavastaava, joka valvoo radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla tulee myös olla järjestyssääntö, jolla varmistetaan rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvallisuus.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen muutoksia

Lääkärillä on nykyisin velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Jatkossa lääkärin ilmoitusvelvollisuus rajautuu kahteen tilanteeseen, joista toinen koskee oikeuspsykiatrisia tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Lisäksi lääkäreillä on jatkossa oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo henkilön olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Tämä sama oikeus on myös muilla terveydenhuollon ammattilaisilla.

Tiedote sisäministeriön verkkosivulla

Lue lisää ampuma-aseisiin ja -ratoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta (sisäministeriö)