Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on todettu ensimmäistä kertaa Tšekissä. Tautilöydös tehtiin kahdesta luonnonvaraisesta villisiasta, jotka löytyivät kuolleina Zlínin alueelta, Tšekin itäosasta. Villisiat tutkittiin afrikkalaisen sikaruton varalta, ja tulos varmistui 27.6.2017.

Tšekin ASF-tartunnat ovat useiden satojen kilometrien päässä lähimmistä Puolan ja Ukrainan raportoimista tartunnoista. Alustavasti vaikuttaa siltä, että ASF-virus olisi kulkeutunut ihmisen toiminnan seurauksena, sen sijaan että se olisi levinnyt villisikojen mukana maasta toiseen. ASF-virus voi levitä esimerkiksi elintarvikkeiden tai varusteiden mukana.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen helposti leviävä virustauti, johon ei ole rokotetta tai hoitoa. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta taudin leviäminen maahan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita koko lihateollisuudelle mm. kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

Afrikkalainen sikaruttovirus säilyy hyvin ympäristössä ja leviää siksi tehokkaasti. Tautia voivat levittää mm. sairastuneiden sikojen kuljetukset, virusta sisältävän rehun tai ruokajätteen syöttäminen sioille sekä villisiat. Leviäminen on mahdollista myös viruksen saastuttaman eläinten- tai rehunkuljetuskaluston mukana sekä metsästysvarusteiden tai käsittelemättömien metsästysmuistojen mukana.

Leviämisuhka Suomeen todellinen

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomen lähialueilla ja tauti jatkaa leviämistään uusille alueille. Uhka taudin leviämisestä Suomeen on todellinen. Siksi villisianlihaa tai siitä valmistettuja elintarvikkeita ei saa tuoda Suomeen maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy.

Afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen edellyttää, että tautia aiheuttavan viruksen pitää jollain keinolla tulla maan rajojen sisäpuolelle ja sen jälkeen sika tai villisika on tekemisissä viruksen kanssa. Molempien vaiheiden täytyy pettää, jotta tauti päätyisi Suomen sika- tai villisikapopulaatioon. Jos ensimmäinen vaihe pettää, toinen vaihe voi suojata vielä paljon. Hyvä tautisuojaus onkin varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan.

Suomen luonnonvaraiset villisiat suojataan tartunnalta muun muassa välttämällä villisikametsästysmatkoja sellaisiin maihin, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Jos osallistuu metsästysmatkalle, tulee tartunnan leviämisen estämiseksi puhdistaa ja desinfioida kaikki matkalla käytetyt varusteet huolellisesti. Metsästysmuistot pitää käsitellä kohdemaassa huoneenlämmössä säilytettäviksi ja lähettää vasta sen jälkeen Suomeen.

 

Maailman eläintautijärjestö OIE:n kartta ilmoitetuista ASF-tapauksista 28.6.2017. Kartan ulkopuolelle
jäävissä Latviassa ja Virossa on todettu tämän vuoden aikana jo yli 300 ASF-tapausta villisioissa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kauremaa, p. 0400 318 510

Tiedote: Evira 28.6.2017