Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuroja saaliiksi hirviä enemmän

Pienten hirvieläinten, eli valkohäntä- ja kuusipeuran sekä metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin noin 60 500 valkohäntäpeuraa, 127 kuusipeuraa ja noin 15 300 metsäkaurista. Saalismäärät kasvoivat aikaisemmasta, vaikka lumeton talvi haittasi monin paikoin jahtia.

Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi edelliskaudesta noin 15 prosenttia, ja oli jälleen ennätyksellisen suuri. Päättyneellä metsästyskaudella valkohäntäpeuran saalismäärä ylitti ensimmäistä kertaa kaadettujen hirvien lukumäärän. Kaadetuista peuroista 51 prosenttia oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista 52 prosenttia oli naaraita. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 77 prosenttia. Valkohäntäpeurakanta on voimakkaasti painottunut lounaiseen Suomeen ja eniten peuroja kaadettiin Varsinais-Suomen riistakeskusalueella.

Tiheän peurakannan alueilla lounaisessa Suomessa alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet tavoitteeksi peurakannan leikkaamisen. Kuluva talvi oli peuranmetsästyksen kannalta poikkeuksellisen vaikea, koska vahtimismetsästystä helpottavaa lumipeitettä ei juurikaan ollut.

– Päättyneelle kaudelle asetettua kaatomäärätavoitetta ei haastavien lumiolosuhteiden vuoksi saavutettu, mutta kokonaissaalismäärä nousi huomattavan korkeaksi, mikä on kiitettävä suoritus metsästäjiltä ja tukee asetettuja kannanhoidon tavoitteita, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Luonnonvarakeskus julkaisee myöhemmin keväällä arvionsa tämän hetken valkohäntäpeurakannan koosta. Tiheimmän kannan alueella tavoitteeksi asetettu kannan pienentäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. On tärkeää, että alueille haetaan riittävästi pyyntilupia myös tulevalle metsästyskaudelle.

Metsäkaurissaaliissa kasvua

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Kauriin saalismäärät ovat olleet viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Päättyneellä kaudella saalismäärä kasvoi noin 20 prosenttia edelliskaudesta. Saalista saatiin kaikilla Suomen 15:sta riistakeskusalueella.

Taulukko: Pienet hirvieläimen_saalis kaudella 2019-2020 riistakeskusalueittain

Lisätiedot: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä