Siirry sisältöön

Uusia arvokkaita lintukohteita tehokkaan vieraspetopyynnin piiriin

Lähes 300 vapaaehtoista turvaa tänä keväänä yli 70 arvokkaan lintuveden vesilintujen pesintää pyytämällä haitallisia vieraspetoja. Saaliiksi on saatu yli tuhat supikoiraa ja toistasataa minkkiä.

Vuosi sitten käynnistyneen Helmi-vieraspetohankkeen tavoitteena oli järjestää tehokas vieraspetopyynti 69 arvokkaalle lintuvedelle ympäri Suomen. Tavoitetta nostettiin tänä keväänä, sillä pyynnin piiriin otetaan myös Kaakkois-Suomen Tyllijärvi ja Heinlahti, Hämeen Tykölänjärvi sekä Keski-Suomen Leppäselkä-Pätkönlampi.

Kevään vieraspetopyynnit ovat erityisen tärkeitä, sillä niillä poistetaan talvesta selvinneitä lisääntyviä supikoira- ja minkkiyksilöitä ja estetään niiden pääsy maassa pesivien lintujen munien ja poikasten luokse. Pyyntien organisointi ja pyyntisopimuksien järjestäminen on ollut ensimmäinen vaihe hankkeessa. Pesintäkauden jälkeen alkaa pyyntien tehostaminen koulutuksien ja pyyntilaitehankintojen avulla.

Minkki laiturilla kuollut sorsanpoikanen suussaan.
Haitallinen vieraslaji minkki on uhka vesilinnuille. Kuva: Tomas Kansanaho

Järjestämällä otolliset olosuhteet ja tukemalla pyytäjiä voidaan arvokkaimmilla lintuvesillä saada tehokasta pyyntiä aikaan. Pyyntikohteilta on saatu ahkeralla ja taidokkaalla uurastuksella poistettua jo satoja vieraspetoja, mutta saaliismäärä ei ole onnistumisen mittarina. Tavoitteena on saada vähintään näiltä kohteilta ja niiden ympäristöstä vieraspetoja poistettua niin, että linnut voivat rauhassa pesiä.

Vieraspetopyynnillä luontokatoa vastaan

Vieraspetojen torjunnalla pyritään erityisesti uhanalaistuneiden vesilintujen poikastuoton paranemiseen. Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen Helmi-vieraspetohanke on osa Helmi-elinympäristöohjelman lintuvesiteemaa, jossa kunnostetaan arvokkaita lintuvesiä. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla.

Pyyntikohteet kartalla ja lisätietoa hankkeesta. Uudet kohteet päivittyvät kartalle pian.

Tietoa vieraspedoista ja niiden pyynnistä vieraspeto.fi.

Lisätietoja

Karhula, Kari

  • Riistasuunnittelija
  • Projektipäällikkö Helmi-vieraspetohanke
  • 029 4312277
  • kari.karhula@riista.fi