Siirry sisältöön

Uusi aluerajaus Lapin metsähanhijahtiin 20.-27.8.

Metsästysalueen rajausta on muutettu siten, että perinteinen erämaapyynti olisi laajasti mahdollista.

Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu Lapin maakunnassa 20.8 klo. 12 – 27.8. lukuun ottamatta valtatien E8 eteläpuoleisia alueita sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia. Metsästysalueella on voimassa seuraavat rajoitukset, joiden tarkoituksena on turvata perinteisen suo- ja erämaapyynnin toteutuminen sekä metsästyksen kestävyys:

  • Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö
  • Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty
  • Pelloilta metsästys on kielletty
  • Oma riistan käyttöä suositellaan.

Maa- ja metsätalousministeriö rajasi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat pois sallitusta metsästysalueesta. Rajaus tehtiin maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnokseen saatujen lausuntojen perusteella, sillä näillä alueilla metsähanhikanta on Luonnonvarakeskuksen lentolaskentojen ja merkintöjen perusteella erityisen heikko.

– Metsähanhen metsästys on ylipäätään mahdollista muuttoreittitason kannanhoidon ja sen ansiosta tapahtuneen hanhikannan elpymisen sekä tarkentuneen riistatiedon ansiosta. Metsästys on kuitenkin voimakkaasti rajoitettua, kunnes Suomen pesimäkannan tila on tarkemmin selvitetty. Tarkoituksena on turvata Suomen pesimäkannan elpyminen samalla kun mahdollistetaan erämaapyyntikulttuurin säilyminen, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kertoo.

Metsästäjien kannattaa kirjata pakollisen saalisilmoituksen lisäksi metsähanhihavainnot Oma riistaan. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Riistatieto on edellytys metsästyksen oikein mitoitetulle säätelylle.

Tundrametsähanhen  metsästys on viime vuosien tapaan sallittu loka-marraskuussa maan kaakkoisosien rajatulla alueella.

 

Ensimmäistä kertaa metsästysaluerajaus perustuu muuhun kuin hallintorajoihin

Uuden aluerajauksen tavoitteena on kokeilla, toimiiko tieverkosto metsästysalueen rajauskeinona. Tieverkoston avulla metsästyksen säätely antaa uusia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseen metsästyksen rajoittamiseen, mikä voi täydentää kunta- tai maakuntarajoihin perustuvaa säätelyä.

Metsähanhen osalta valtatiehen perustuva rajaus mahdollistaa perinteisen metsähanhen metsästyksen Lapin rannikkokuntien sisämaa-alueiden soilla, samalla kun kielletään metsähanhen metsästys rannikon merihanhijahdin yhteydessä.

Liikenneverkkoon, ja mahdollisesti vesistöihin, perustuva säätely antaa uusia mahdollisuuksia ottaa huomioon eliö- ja luonnonmaantieteelliset alueet metsästyssäätelyssä tavalla, joka on konkreettinen ja raja maastossa kiistattomasti todennettavissa.

 

Lähetä kuva saalislinnusta – osallistu arvontaan

Saaliksi saadun metsähanhen päästä ja siivestä toivotaan lähettämään kuva osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvia käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan. Laita viestiin tiedoksi saaliin saantipäivä ja -kunta.Kaikkien vuoden 2022 aikana metsähanhen saaliskuvia lähettäneiden kesken arvotaan  kolme Burrel S12 HD+SMS 3 -lähettävää riistakameraa.

 

Lisätietoja:

Alueelliset lisätiedot alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, katso yhteystiedot riista.fi

Vastuullinen vesilinnustaja -sivusto (riistainfo.fi)

 

Lisätietoja

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi