Siirry sisältöön

Tervetuloa riistakosteikoille

Maailman kosteikkopäivä (World Wetlands Day) muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä. Pohjoismaissa kosteikkopäivää vietetään jälleen 2.9.2014. Tiistaina pääsee tutustumaan riistakosteikkoihin Heinolassa, Kuopiossa ja Kiteellä.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja ovat merkittäviä virkistyskäyttökohteita.

Kosteikon perustamisella on konkreettista vaikutusta lähiluonnolle, sillä kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hanke kannustaa maanomistajia ympäri Suomen perustamaan ja kunnostamaan kosteikkoja.

Kotiseutukosteikkoja on eri puolilla Suomea yhteensä 44 ja niiden yhteispinta-ala on yli 200 hehtaaria. Kosteikkopäivän kunniaksi osaan näistä voi tutustua riistakeskuksen oppaan kanssa. Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä oman alueensa kosteikkoluontoon, kertoa heille kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta sekä opastaa kosteikon rakentamistapoihin esimerkkikosteikon äärellä.

Lisää tietoa kosteikkopäivästä ja -retkistä