Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus Oulun alueelle myönnettiin 4 075 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Oulun toimialueelle 4 075 hirvenpyyntilupaa. Lupamäärä on lähes sama kuin vuonna 2021.

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 4 075 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on lähes sama kuin vuonna 2021, jolloin pyyntilupia myönnettiin 4 184 kappaletta. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 5 400 hirveä.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 9 900 hirveä. Maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli välillä 2,2–3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla hirvitalousalueesta riippuen.

Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20–30 prosenttia vasoja.

Myönnetyt hirvien pyyntilupamäärät nousivat edellisestä vuodesta Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaaksoissa (hirvitalousalueet 4 ja 5) sekä hirvitalousalue 1:llä (Taivalkoski ja Kuusamo). Pyyntilupamäärät laskivat edellisestä vuodesta Oulu- ja Kiiminkijokilaaksoissa (hirvitalousalue 3) sekä Iin seudun ja Pudasjärven riistanhoitoyhdistysten alueella (hirvitalousalue 2).

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun ensimmäisenä lauantaina ja jatkuu tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Täten varsinainen metsästyskausi alkaa näissä kunnissa jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy 21. syyskuuta kiimarauhoituksen ajaksi. Koiran käyttäminen hirvenmetsästyksessä on kielletty poronhoitoalueella 1.–15.1. välisenä aikana.

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 26 pyyntilupaa Oulun riistakeskusalueelle maakunnan eteläosaan. Myönnetyistä pyyntiluvista kymmenen kohdentuu Haapajärven-Reisjärven, kuusi Sievin, viisi Pyhäjärven, neljä Ylivieskan ja yksi Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla syyskuun alusta ja metsästys muilla menetelmillä alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Pyyntiaika jatkuu 15. helmikuuta saakka.

  Liitteessä myönnetyt hirvenpyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin (PDF)

Lisätietoja

Hepo-oja, Harri

  • Riistapäällikkö, Oulu (Toimivapaalla)
  • Metsälainsäädäntö ja metsäriistan elinympäristöt
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi