Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee viittä hirvitalousaluesuunnittelijaa

Haemme viittä hirvitalousaluesuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen. Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu tukea riistanhoitoyhdistyksiä sekä metsästysseuroja ja -seurueita hirvieläinkantojen verotussuunnittelussa, hirvitalousaluetyön kehittämisessä, metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa, riistatiedon käytössä sekä hirvieläinvahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suunnittelijoiden tehtäviin tulee kuulumaan mm.:

 • hirvieläintiedon ja muun riistatiedon käytön ja valikoivan verotuksen koulutus
 • pienten hirvieläinten kannanhoidon ja verotussuunnittelun kehittäminen
 • riistanhoitoyhdistys- ja metsästysseuratoiminnan tukeminen
 • hirvitalousalueiden verotussuunnittelun kehittäminen
 • pääasiassa metsästyslaissa (615/1993) säädettyjen lupa-asioiden käsittely ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitaminen
 • riistatietojärjestelmien kehittäminen yhteistyössä riistantutkimuksen kanssa
 • sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 • riistavahinkojen ennaltaehkäisytoiminnan kehittäminen
 • metsäpeurakantojen hoidon kehittäminen
 • monilajisen kannanhoidon käytäntöjen kehittäminen
 • riistatalouden hyvinvointivaikutusten edistäminen ja siihen liittyvä tutkimusyhteistyö

 

Tehtävät sijoitetaan sopimuksen mukaan riistakeskuksen aluetoimistoihin Länsi-, Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tehtävistä kaksi sijoittuu Etelä-/ja tai Lounais-Suomeen. Tarkemmista sijoituspaikoista ja kunkin suunnittelijan teemakohtaisista vastuualueista sovitaan joustavasti hakuprosessin aikana. Hakijoita pyydetään ilmaisemaan hakemuksessaan, mille riistakeskuksen toimistolle haluaisivat sijoittua.

 

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • vähintään alempaa korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä hirvieläinkantojen hoitoon ja verotussuunnitteluun
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta ja Oma riista -palvelun käytön monipuolista hallintaa
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa (Etelä- ja Länsi-Suomen alueen tehtävissä edellytetään hyvää ruotsin kielen taitoa)
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä ja valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen riistakeskusalueilla
 • valmiutta kehittää paikallistason riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

 

Palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan. Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 15.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi

 

Lisätietoja

Nurmi, Jarkko

 • Riistatalouspäällikkö
 • 029 431 2105
 • jarkko.nurmi@riista.fi

Härkönen, Sauli

 • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi