Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijan sijaista Etelä-Savon aluetoimistoon

Etelä-Savoon haetaan riistasuunnittelijan sijaista määräaikaiseen toimeen ajalle 13.6.–31.12.2022.

Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Juvalla. Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

 

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 13.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.4.2022 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Etelä-Savo.

 

Lisätietoja antavat:

apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi ja julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi (31.3.2022 =>)