Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2023-31.12.2024 Hyvinvointia hirvieläimistä -hankkeeseen.

Erikoissuunnittelijan tehtävänä on metsästysseurojen toiminnan ja metsästysinfrastruktuurin kehittäminen, metsästysvuokrien sekä kaupallisen metsästyksen haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

 • metsästysseurojen tukeminen ja neuvonta yhdistystoiminnan kehittämisessä
 • metsästysseurojen ja -seurueiden tukeminen vierasmetsästyskäytäntöjen kehittämisessä ja hirvieläinten lihan myymisessä ja jalostamisessa
 • maanomistajien ja metsästäjien tukeminen metsästysvuokrakysymyksissä
 • osallistuminen työpajojen, tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen
 • osallistuminen hirvieläinkantojen hyödyntämisen kehittämiseen
 • osallistuminen eri sidosryhmien mm. korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistoimintaan

Tehtävän hoitamista edistää:

 • Riistatalouden hyvä tuntemus
 • Kokemus sidosryhmien kanssa työskentelystä
 • Kokemus kaupallisista asioista (myynti, markkinointi)
 • Kokemus yhteiskuntavastuun toteuttamisesta, kestävästä kehityksestä tai monimuotoisuuden edistämisestä
 • Yhdistyskentän ja järjestötoiminnan tuntemus
 • Kokemus kehittämistoiminnasta ja raportoinnista
 • Suomen ja ruotsin kielen taito, muu kielitaito eduksi
 • Korkeakoulututkinto

Lisäksi arvostamme:

 • Erinomaisia vuorovaikutus-, esitys- ja neuvottelutaitoja
 • Kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä
 • Sinnikkyyttä työskennellä vaikeiden asioiden kanssa
 • Luovuutta ja joustavuutta
 • Valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

Palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto ensisijaisesti Turussa tai Helsingissä. Etätyömahdollisuus riistakeskuksen käytäntöjen mukaisesti.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.10.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Erikoisuunnittelija.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Lisätietoja antavat:

Viestintäpäällikkö Klaus Ekman, puh. 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Projektipäällikkö Mikael Wikström, puh. 029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi tai

Projektipäällikkö Petteri Pietarinen, puh. 029 431 2346, petteri.pietarinen@riista.fi

Lisätietoja

Wikström, Mikael

 • Erikoissuunnittelija
 • Hirvieläinten kannanhoito
 • 029 431 2123
 • mikael.wikstrom@riista.fi