Siirry sisältöön

Sorsalintujen lihasloinen harvinainen Suomessa

Sarkokystoosi, Sarcocystis-lihasloistartunta, on sorsalinnuissamme havaintojen perusteella harvinainen, joskin jonkin verran on alueellisia eroja. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kysyi syksyllä 2013 sorsanmetsästäjiltä havaintoja Sarcocystis-loisen aiheuttamista lihasrakkuloista. Vuoden 2013 loppuun mennessä saatiin yli seitsemänkymmentä vastausta metsästäjiltä, joista yli puolet oli nähnyt lihasloisia.

Kysely osoitti, että loisen havaitsemiseksi pitää metsästää paljon lintuja. Loisia havainneiden keskimääräinen saalisarvio vuodelta 2013 oli 19 sinisorsaa. Niillä, jotka eivät loista olleet nähneet, oli keskimääräinen saalis 8,5 sinisorsaa.

Länsi-Suomessa sarkokystoosi-sorsan löytäneet olivat pyytäneet keskimäärin 26 sorsaa, kun taas Itä-Suomessa riitti 12 sorsaa. Seitsemän metsästäjää ilmoitti pyytäneensä metsästysvesiltään vuosien varrella yli sata sorsaa havaitsematta yhtään sarkokystoosi-tapausta. Saalismääräarvioiden perusteella sarkokystoosia esiintyy eniten sinisorsissa eli 3,6 %:ssa, haapanoissa 2,9 %:ssa ja taveissa 0,5 %:ssa.

Loisesiintymisellä paikallisia eroja

Loista näyttää esiintyvän laajalti lähes koko Suomen eteläisen puoliskon alueella, josta eniten havaintoja tuli Pohjois-Karjalasta, kahdeksan kappaletta. Vain Lapista, Pohjois-Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta tulleissa vastauksissa ei ilmoitettu loishavaintoja ollenkaan. Havainnot olivat jakaantuneet moneen eri kuntaan. Rautalammilta, Polvijärveltä ja Inkoosta ilmoitettiin kustakin kolme havaintoa, mutta yleisin määrä oli yksi havainto kuntaa kohti.

Sinisorsan loishavaintojen lisäksi ilmoitettiin kaksi havaintoa haapanasta, yksi tavista ja yksi lapasorsasta. Haapanat, tavi ja lapasorsa olivat peräisin Itä-Suomesta, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta.

Varhaisempia havaintoja myös Lapista ja Varsinais-Suomesta

Aiempina vuosina Eviraan on lähetetty Sarcocystis-näytteitä myös alueilta, jotka vuoden 2013 kyselyssä jäivät ilman havaintoja. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodossa on aikaisemmin todettu useissa haapanoissa tartuntoja. Varsinais-Suomesta on saatu 2000-luvulla yksi sinisorsanäyte ja yksi näyte on saatu myös Ahvenanmaalta. Kemijärveltä on tullut yksi loistartunnan saanut sinisorsa yli kymmenen vuotta sitten.

Sorsien sarkokystoosin aiheuttajalaji on Sarcocystis rileyi. Lajia esiintyy Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Amerikassa loisen pääisäntänä on skunkki eli haisunäätä. Pääisännässä loinen lisääntyy suvullisesti ja väli-isännässä suvuttomasti. Väli-isäntä on pääisännän saaliseläin. Sorsalinnut ovat väli-isännän asemassa. Pääisäntä on jokin petoeläin, mutta Euroopassa sen lajia ei tunneta.

Ihmiseen sorsien sarkokystoosi ei tiettävästi tartu.

Tiedote lisätietoineen Eviran sivulla