Siirry sisältöön

Sähköaita suojaa mehiläistarhoja karhuilta

Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Talviunilta heräilevät eläimet ovat nälkäisiä, ja osa niistä yrittää täyttää vatsansa rosvoamalla mehiläispesiä. Tarhoja suojaavat sähköaidat tulee huoltaa ennen karhujen heräämistä.

Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt mehiläistarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi. Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan.

– Karhu on viisas eläin; huoltamaton tai virraton sähköaita ei estä karhua, kertoo riistasuunnittelija Teemu Lamberg Suomen riistakeskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle erityisavustusta suurpetovahinkojen ennalta ehkäisyn suojausmateriaalien hankintaan. Lukuun ottamatta virtalähdettä, sähköaitatarvikkeet ovat mehiläistarhaajalle maksuttomia. Tarhaaja voi tilata aitapaketteja Farmcomp Oy:stä.

Aitojen lisäksi mehiläisvahinkojen estämisessä käytetään väliaikaisena ratkaisuna äänikarkotteita. Niiden toivotaan pitävän karhut poissa vahinkokohteelta, kunnes tarha saadaan suojattua varsinaisella sähköaidalla.

– Äänikarkotekokeilut jatkuvat tänä keväänä. Mehiläistarhoille asennetaan äänikarkotteita yhdessä riistakameroiden kanssa, jotta mahdollinen vaikutus saadaan dokumentoitua, Lamberg kertoo.

Karhu suolla
Kuva Jaakko Alalantela

Mehiläispesien karhuvahingot

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan karhukanta on vahvistunut ja karhut ovat levittäytyneet koko Suomen alueelle. Ne aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Vuonna 2023 karhun tekemiä vahinkoja korvattiin noin 130 000 eurolla. Karhukannan vahvistuessa myös vahinkojen ennakoidaan kasvavan.

– Kaikki karhut eivät ole kiinnostuneita mehiläispesistä, mutta jotkut yksilöt ovat oppineet niiden hyödyntämiseen ravintona. Suurimmat vahingot syntyvät keväällä, kun karhut lähtevät talvipesistään sekä syksyllä, kun ne tankkaavat ravintoa talvilepoa varten, Lamberg kertoo.

Suomessa on arviolta kolmisen tuhatta mehiläistarhaajaa. Karhun aiheuttamien vahinkojen määrä kasvaa alueilla, joilla on paljon mehiläistarhoja.

Vahingon tapahduttua siitä tulee ilmoittaa välittömästi alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vahingonkorvausta voivat hakea kaikki tarhaajat. Vahinkokorvaushakemuksen voi lähettää sähköisesti Ruokaviraston Vipu-palvelussa. Kalenterivuoden aikana yhteensä yli 170 euron suuruiset vahingot korvataan täysimääräisesti.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan metsissämme liikkuu 1670–1815 yli vuoden ikäistä karhua.

Aitausohjeet mehiläistarhoille (hunaja.net)

Vipu-palvelu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja

Teemu Lamberg, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus

puh. 029 431 2212

Maritta Martikkala, mehiläishoidon neuvoja, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

puh. 050 303 0890