Siirry sisältöön

Riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmat julkaistu

Riistanhoitoyhdistykset ovat laatineet yhdessä verotussuunnitelmat hirvitalousalueille ja tämän perusteella omille alueilleen. 

Riistanhoitoyhdistysten tehtävänä on metsästysasetuksen 8§ mukaisesti laatia oman alueensa hirvieläinten verotussuunnitelmat 15.4. mennessä.

Riistahavainnot.fi -sivulta löytyvistä taulukoissa on esitetty riistanhoitoyhdistyksen alueelle tai sen osalle suunniteltu hirvieläinverotus ja siihen tarvittava pyyntilupamäärä ja verotuksen rakenne. Määrät summautuvat kullekin hirvitalousalueelle. Riistanhoitoyhdistys voi jakautua useammalle hirvitalousalueelle.

Verotussuunnittelun tarkoitus on suunnitella tulevalla metsästyskaudella tarvittava hirvieläinten saalismäärä ja -rakenne sekä tarvittava pyyntilupamäärä, jolla asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa. Pyyntiluvanhakijat päättävät itsenäisesti hakemastaan pyyntilupamäärästä ja Suomen riistakeskus ratkaisee pyyntilupahakemukset julkisena hallintotehtävänä.