Siirry sisältöön

Rajavartiolaitos: Metsästyskausi alkaa ‒ rajan läheisyydessä huomioitavia asioita

Rajavyöhyke

Suomen itärajalla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi rajavyöhyke, joka on maalla enintään kolme kilometriä leveä. Raja­vyöhykkeellä oleskelu ja toiminta vaativat aina luvan. Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti kansalaisten asiointipalvelusta inter­netin kautta osoitteessa: http://www.suomi.fi hakusanalla rajavyöhykelupa. Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa, ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille.

Metsästäminen rajavyöhykkeellä

Lähtökohtaisesti metsästykseen rajavyöhykkeellä ei Kaakkois-Suomen raja­vartioston alueella myönnetä rajavyöhykelupaa. Haavoittuneen eläimen lopettamisen takia metsästys voidaan sallia tapauskohtaisesti raja­vyöhykkeellä. Haavoittuneen eläimen menemisestä rajavyöhykkeelle on aina ilmoitettava Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen p. 0295 422 010.

Metsästyskoirat valtakunnan rajan läheisyydessä

Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa metsästyskauden alla siitä, että koiralla metsästys valtakunnan rajan läheisillä alueilla tulee suunnitella huo­lellisesti. Rajavartiosto kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästä­mistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet kaikkoavat usein Venäjän puolelle, ja koirat menevät niiden perässä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan lähei­syydestä kiinniotetut koirat suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviä­misen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyy­dessä, asiasta pyydetään ilmoittamaan Kaakkois-Suomen rajavartioston johto­keskukseen p. 0295 422 010.

Patruunat ja aseet pois autoista ennen rajanylitystä

Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa lisäksi metsästyskauden käynnis­tyessä Venäjälle matkustavia siitä, että aseita ja aseiden patruunoita ei saa viedä Venäjälle ilman lupaa. Yleensä yksittäiset patruunat unohtuvat auton peräkonttiin tai hansikaslokeroon. Patruunoiden löytyminen aiheuttaa kul­jettajalle Venäjän puolella asian tutkimisesta aiheutuvan huomattavan aika­viiveen rajanylitykseen ja vähintäänkin sakkorangaistuksen.