Siirry sisältöön

Pohjois-Savossa kaadettiin noin 3000 hirveä

Pohjois-Savossa kaadettiin päättyneellä metsästyskaudella 2974 hirveä. Hirvikantaa on pienennetty Pohjois-Savossa viime vuosien aikana ja tästä johtuen koko riistakeskusalueen kaatomäärä oli noin 11 % eli 365 eläintä vähemmän kuin edellisenä syksynä. Eniten hirvisaalis pieneni Suonenjoen, Pielaveden, Tervon ja Kuopion riistanhoitoyhdistysten alueella. Vastaavasti selkein kasvu saaliissa oli Iisalmessa, jossa ammuttiin noin 20 % edellisvuotta enemmän.

Tammikuun puolivälissä päättyneen kauden kaatomäärästä aikuisia hirviä oli 1546 ja vasoja 1428. Vasojen osuus (48 %) saaliista oli tavoitteen mukainen. Pyyntiluvat oli mitoitettu siten, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittiin laskennallisesti käyttää vain noin 70–80 % luvista. Loput olivat harkinnanvaraisia, niin sanottuja pankkilupia, joita käytettiin alueilla, missä hirvikanta oli ennakoitua suurempi. Lupien käyttöaste oli suunnitellulla tasolla eli 77,5 %.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitetalvikanta on 2,5–3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskus on arvioinut ennustemallinsa perusteella, että asetettuun tavoitehaarukkaan päästiin kaikilla Pohjois-Savon hirvitalousalueilla. Luonnonvarakeskuksen tuottamat reaaliaikaiset hirvikannan ennustemallit löytyvät Riistahavainnot -palvelusta http://riistahavainnot.fi/hirvielaimet/hirvitieto

Luonnonvarakeskus tulee antamaan tarkemmat hirvikanta-arviot hirvitalousalueittain ja riistanhoitoyhdistyksittäin maaliskuun aikana. Myös ne löytyvät yllä mainitusta Riistahavainnot -palvelusta.

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot: