Siirry sisältöön

Pohjois-Savossa kaadettiin noin 2600 hirveä

Pohjois-Savossa kaadettiin päättyneellä metsästyskaudella 2612 hirveä. Hirvikantaa on neljänä edellisenä vuonna pienennetty ja saalismäärä on ollut maakunnassa laskeva. Syksyn 2022 kaatomäärä oli noin 100 hirveä eli 6,3 % enemmän kuin edellisenä syksynä. Hirvisaalis pieneni yli 5 %-yksikköä Iisalmen, Kaavin, Koillis-Savon, Rautalammin ja Vieremän riistanhoitoyhdistysten alueella. Vastaavasti kasvua saaliissa oli Kuopion, Tervon, Leppävirta-Varkauden, Maaningan, Pielaveden, Siilinjärven ja Vesannon alueilla.

Tammikuun puolivälissä päättyneen kauden kaatomäärästä aikuisia hirviä oli 1299 ja vasoja 1313. Vasojen osuus (50 %) saaliista oli tavoitteen mukainen. Riistanhoitoyhdistysten laatimissa verotussuunnitelmissa pyyntiluvat oli mitoitettu siten, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittiin laskennallisesti käyttää vain noin 70–80 % luvista. Loput olivat harkinnanvaraisia, niin sanottuja pankkilupia, joita käytettiin alueilla, missä hirvikanta oli ennakoitua suurempi. Lupien käyttöaste Pohjois-Savon riistakeskusalueella oli suunnitellulla tasolla eli 78,9 %.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitetalvikanta on 2,5–3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskus on arvioinut ennustemallinsa perusteella, että asetettuun tavoitehaarukkaan päästiin kaikilla Pohjois-Savon hirvitalousalueilla. Luonnonvarakeskuksen tuottamat reaaliaikaiset hirvikannan ennustemallit löytyvät Luonnonvaratieto -palvelusta (luonnonvaratieto.luke.fi)

Luonnonvarakeskus tulee antamaan tarkemmat hirvikanta-arviot hirvitalousalueittain ja riistanhoitoyhdistyksittäin maaliskuun aikana. Myös ne löytyvät yllä mainitusta Luonnonvaratieto -palvelusta.

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot.

 

 

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi