Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon 24 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa

24 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupia kohdennettiin maakunnan tiheimmän ilveskannan alueille. Riistakeskusalueen käytettävissä ollut poikkeuslupien määrä oli selkeästi edellisvuotta pienempi. Viidelle hakemusalueelle – Karttulassa, Kuopiossa, Nilsiässä, Tervossa ja Vesannolla – annettiin kielteinen päätös.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen riistakeskus Pohjois-Savon toiminta-alueella oli 240–250 vuotta vanhempaa ilvestä ennen metsästyskautta 2022–2023.  Kanta-arvio on edellisvuoden tasolla. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu-järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Arvioitu pentueiden määrä vuonna 2021 oli samaisella alueella 49–52, edellisen vuoden arvio oli 48–50 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Ilvesten poikkeuspyyntiä suositellaan kohdennettavan mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen.

Kaikkiaan Pohjois-Savossa haettiin poikkeuslupia yhteensä 76 ilveksen metsästämiseen 20 hakemuksella. Viime metsästyskaudella Pohjois-Savon ilvessaalis oli 41 eläintä. Ilveksen metsästysaika on 1.12.–28.2.

Luonnonvarakeskuksen raportti Ilveskanta Suomessa 2022 (jukuri.luke.fi).

Taulukko: Pohjois-Savon haetut ja myönnetyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 2022 riistanhoitoyhdistyksittäin (PDF).

 

 

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi