Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalassa saaliiksi 1500 hirveä

Pohjois-Karjalassa metsästettiin tammikuun puolivälissä päättyneellä metsästyskaudella 1561 hirveä. Kokonaiskaatomäärä oli 10 % pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella ja lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa. Kaadetuista hirvistä vasoja oli 35 %.

Hirvisaaliin määrä pieneni selvästi edellisvuodesta Juuan, Liperin ja Polvijärven riistanhoitoyhdistysten alueilla. Kesälahden alueella saalismäärä oli edellisvuotta suurempi. Muualla maakunnassa saaliin määrässä ei ollut suuria muutoksia. Kappalemääräisesti eniten hirviä metsästettiin Joensuun seudulla ja Juuassa.

Riistaneuvosto on asettanut hirvitalousalueittain metsästyksen jälkeiseksi tiheystavoitteeksi 2,2-3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskuksen verotusennusteen mukaan kaikilla hirvitalousalueilla oltaisiin pääsemässä asetettuun tavoitteeseen. Luonnonvarakeskus antaa arvion metsästyksen jälkeisestä hirvikannasta myöhemmin keväällä.