Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalassa metsästettiin 1367 hirveä

Riistakeskus Pohjois-Karjalan alueella metsästettiin tammikuun puolivälissä päättyneellä metsästyskaudella 1367 hirveä. Kokonaismäärä on noin 200 hirveä suurempi kuin edellisellä metsästyskaudella. Kaadetuista hirvistä vasoja oli 36 %. Aikuissaaliista urosten osuus oli 61 %.

Suurin muutos metsästettyjen hirvien määrässä tapahtui maakunnan eteläosassa hirvitalousalueella Pohjois-Karjala 4, jossa hirviä kaadettiin 36 % enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Muilla hirvitalousalueilla muutokset olivat pieniä. Riistanhoitoyhdistyksittäin tarkasteltuna hirviä metsästettiin pääsääntöisesti hieman edellisvuotta enemmän. Ainoastaan Ilomantsissa ja Outokummussa määrä pieneni edellisvuodesta.

Riistaneuvosto on asettanut hirvitalousalueittain metsästyksen jälkeiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskuksen verotusennusteen mukaan hirvitalousalueella Pohjois-Karjala 3 (Eno, Joensuun seutu, Ilomantsi, Tuupovaara) hirvitiheys olisi jäämässä hieman alle asetetun tiheystavoitteen. Muilla Pohjois-Karjalan hirvitalousalueilla oltaisiin pääsemässä asetettuun tiheystavoitteeseen. Kannan rakenne on verotusennusteen mukaan tavoitelukemissa kaikilla alueilla. Luonnonvarakeskus antaa arvion metsästyksen jälkeisestä hirvikannasta maaliskuussa.

 

 

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi