Siirry sisältöön

MMM päätti metsäkanalintujen metsästysajoista – metson ja teeren talvimetsästys mahdollista osassa maata

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen metsäkanalintujen metsästysrajoituksista syyskuun 10. päivänä alkavalle metsästyskaudelle. Metsästysajat pitenevät suuressa osassa maata. Osassa maata on mahdollista kokeilla myös metson ja teeren talvimetsästystä.

Lintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna yleisesti ottaen hyvin, ja erityisesti metson ja teeren tiheydet ovat nyt monin paikoin lähellä vuonna 1989 alkaneiden kolmiolaskentojen korkeimpia tuloksia. Edellinen vastaava huippuvuosi oli vuosi 2011. Metsäkanalintukannat vaihtelevat tyypillisesti syklisesti nousten muutamia perättäisiä vuosia ylöspäin ja laskien vastaavasti muutamia perättäisiä vuosia alaspäin. Kun lintukanta on kasvuvaiheessa, se kestää paremmin metsästystä.

Lintukannoissa on kuitenkin alueellista vaihtelua ja erityisesti Etelä-Suomessa metsästysaikoja lyhennetään paikoitellen edelliseen vuoteen verrattuna. Monet metsästysseurat rajoittavat lisäksi metsäkanalintujen metsästystä omilla päätöksillään paikallisen lintutilanteen mukaan. Metsähallitus mitoittaa vastaavasti valtion maille myytävien metsästyslupien määrän tuoreiden laskentatulosten perusteella kestävälle tasolle.

Metsästystä on metsästyskausien nyt pidentyessä edelleen suositeltavaa kohdistaa etupäässä nuoriin lintuihin, joita on nyt kannassa runsaasti.

Metsäkanalintukannat elpyneet 1990-luvulta

Metsäkanalintukannat taantuivat 1960-luvulta 1990-luvulle tultaessa ja kannat olivat alamaissa lähes vuosikymmenen. Sen jälkeen 2000-luvulle tultaessa lintukantojen sykliset, voimakkaat vaihtelut näyttävät palanneen, ja monilla alueilla lintukannat näyttävät pitkällä aikavälillä vahvistuneen.

Suomessa on vuodesta 2011 lähtien pystytty säätelemään syksyn metsästysaikoja tuoreiden kesän laskentatulosten perusteella. Metsäkanalintukantojen seurantaan on viime vuosina saatu kehitettyä lähes tuhannen riistakolmion kattava laskentaverkosto. Tämä antaa mahdollisuuden sallia erityisen hyvinä lintuvuosina pidemmät metsästysajat ja vastaavasti kantojen laskuvaiheessa reagoida nopeasti lyhentämällä metsästysaikoja.

Itä-Lapin ja Koillismaan alueiden pitkään jatkunut metsokannan kasvu antaa nyt mahdollisuuden kokeilla näillä – lumiolosuhteiltaan muuta maata haasteellisemmilla – alueilla urosmetsojen metsästystä myös vuodenvaihteen jälkeen, 20.–31. tammikuuta 2020 välisenä aikana. Myös urosteeren talvimetsästys sallitaan niin, että metsästysalue kattaa 20.–31.1.2020 välisenä aikana Itä-Lapin ja Koillismaan lisäksi Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Utajärven ja Vaalan kunnat.

Metsästäjäjärjestöt ovat toivoneet metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista, sillä se on perinteinen metsästysmuoto, jota etenkään nuoret metsästäjät eivät ole vielä päässeet kokeilemaan.

– Metsäkanalintujen metsästysajat perustuvat tarkkaan kantojen seurantaan. Vahvat lintukannat antavat tulevalla kaudella mahdollisuuden kokeilla talvimetsästystä osassa maata. Vastaavasti metsästysaikoja lyhennetään aina, jos kannan tila sitä vaatii, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Teeren yleinen metsästysaika pitenee useilla alueilla kuukaudella. Myös pyyn metsästysajat pitenevät useilla alueilla. Eteläisessä Suomessa metson ja teeren metsästysaikoja toisaalta lyhennetään useilla alueilla.

Riekkokanta on taantunut 1990-luvulta lähes koko maassa Metsä-Lappia myöten, joten se on rauhoitettu kokonaan suuressa osassa maata. Riekon metsästys on sallittua normaalisti vain Ylä-Lapissa ja sen lisäksi lyhennetty metsästyskausi on sallittu rajatulla alueella lähinnä Itä-Lapin ja Koillismaan kunnissa.

Metsäkanalintujen metsästysajat syksyllä 2019 alkavalla metsästyskaudella pdf 259kB

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338, etunimi.sukunimi@mmm.fi