Siirry sisältöön

MMM ja YM: Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä. Kyseessä on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

”Helmi-ohjelmalla on tärkeä rooli Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Helmi on historiallinen ohjelma, jossa hoidetaan, kunnostetaan ja suojellaan useita eri elinympäristöjä. Yhteistyöllä ja oikein kohdennetuilla toimilla voimme pysäyttää luontokadon”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

”Suomalainen luonto on arvokas ja ainutlaatuinen, ja sen monimuotoisuudesta huolehditaan monella eri tavalla. Monipuolinen keinovalikoima ja laaja-alaisuus ovat Helmi-ohjelman vahvuuksia. Olennaista on, että ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Helmi-ohjelmassa muun muassa kunnostetaan soita, lintuvesiä ja -kosteikoita, perinnebiotooppeja, metsiä sekä pienvesiä ja rantoja.  Tavoitteena on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa suojellaan luontoarvoiltaan arvokkaita soita.

Luontoa hoidetaan sekä suojelualueilla että yksityismailla. Kaikki ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Helmi-ohjelma sisältää määrälliset ja laadulliset tavoitteet eri elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Toimenpiteitä on yhteensä 40, jonka lisäksi ohjelmassa on tavoitteet ohjelman edistymisen ja vaikuttavuuden seurannalle.

Ohjelman pohjana vankka tietopohja ja laaja sidosryhmätyö

Helmi-ohjelma pohjautuu Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin. Suomen lajeista joka 9. on uhanalainen, luontotyypeistä jopa joka toinen. Elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikkeneminen on luonnon köyhtymisen suurin suora syy. Helmi-ohjelmaa on valmistellut työryhmä, joka on kuullut työssään Suomen kärkiasiantuntijoita sekä pyytänyt kommentteja kaksi kertaa työn valmistelun edetessä kirjallisesti asiantuntijaryhmiltä. Työtä on ohjannut laajapohjainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä. Lisäksi ohjelmaan on pyydetty jo luonnosvaiheessa avoimesti kommentteja, joiden pohjalta ohjelmatekstiä on kehitetty. Vuoden vaihteessa ohjelmaluonnos oli kommentoitavana Ota kantaa -palvelussa, jonka lisäksi valmistelun tueksi on pidetty sidosryhmätilaisuuksia.

Helmi-ohjelman työt Suomen luonnon tilan parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2020 hallitusohjelman rahoituksella suojelualueilla ja kuntien mailla. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle.