Siirry sisältöön

Metsästyskausi vauhdittuu, poliisi valvoo metsästystä

Syksyn metsästyskausi on jo käynnissä ja pian alkavat kanalintujen sekä hirvieläinten metsästyskaudet saavat yhä useamman metsämiehen liikkeelle. Poliisi valvoo metsästystä Pirkanmaalla ja muistuttaa etenkin turvallisuusasioiden huomioon ottamisesta.

Metsäkanalintujen eli metson, teeren ja pyyn metsästys alkaa syyskuun 10. päivänä ja päättyy lokakuun lopussa. Heinä-elokuun vaihteessa tehtyjen riistakolmiolaskentojen mukaan metsäkanalintulajien esiintymistiheydet ovat viime vuotta pienempiä. Tämä johtuu suurelta osin kesäkuun sääoloista, jotka vaikeuttivat lintujen pesintää.

Hirven- ja peuranmetsästyskausi alkaa puolestaan syyskuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 27.9. Osa metsästysseuroista ja -seurueista siirtää kuitenkin hirvenmetsästyksen aloitusta omaehtoisesti lokakuulle. Kun lehdet ovat pudonneet puista, näkyvyys metsissä on parempi ja kylmemmällä ilmalla saaliin käsittelykin onnistuu helpommin.

Suomen riistakeskus myönsi tulevalle metsästyskaudelle Pirkanmaalle noin 1 900 hirvenpyyntilupaa, mikä on samaa luokkaa kuin viime syksynä. Hirvikantaa on viime vuosina tavoitteellisesti vähennetty ja hirvimäärä on nyt suuressa osassa Suomea tavoitetasolla. Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin Pirkanmaalle noin 3900 pyyntilupaa.

Sekä kanalintujen että hirvieläinten metsästykseen arvioidaan kumpaankin osallistuvan Pirkanmaalla noin 6500 metsästäjää.

Hirvijahdissa punainen vaihtuu oranssiin

Tuoreen asetusmuutoksen myötä hirvieläinten metsästyksessä käytettävien liivien, takkien ja lakkien osalta aiempi punainen turvaväri jää historiaan ja vaihtuu maastossa paremmin näkyvään oranssiin tai oranssinpunaiseen. Tulevana pyyntikautena hirven, valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäpeuran metsästykseen osallistuvien onkin käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Vaatimus ei koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.

Poliisi valvoo metsästystä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Pirkanmaan alueella poliisi valvoo metsästystä koko metsästyskauden. Poliisipartiot eri puolilla Pirkanmaata suorittavat valvontaa metsästyslain säädännön osalta ja samalla etenkin sivuteillä suoritetaan rattijuopumusvalvontaa satunnaisesti valituilla tieosuuksilla.

Valvonnassa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen myös metsästyksen yhteydessä. Metsästys ei saa aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa muille ja tämä asia korostuu etenkin hirvipassien paikkojen valinnoissa. Tien läheisyydessä metsästettäessä ampumasektori tulee valita tieltä poispäin. Koskaan ei voi olla varma siitä, ettei ampumasektorilla tiealueella voisi olla myös muita liikkujia marjastamassa tai muutoin retkeilemässä. Kanalintua ei saa ampua tiealueelle, tiealueelta tai tien yli, tämä on kielletty kokonaan jo metsästyslaissa. Metsästysasetta saa kuljettaa ajoneuvossa vain lataamattomana suojuksessa tai tavaratilassa siten, ettei asetta voi saada ajoneuvon sisätilasta käyttöön. Tien ulkopuolella maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajettaessa ei metsästysasetta metsästys tarkoituksessa saa kuljettaa lainkaan.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan myös yhteistyössä Metsähallituksen erätarkastajan ja riistanhoitoyhdistysten metsästyksen vartijoiden kanssa.

 

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024