Siirry sisältöön

Metsästäjien määrä pysynyt muuttumattomana

Metsästyskortteja lunastettiin vuonna 2015 yhteensä 306 277 kappaletta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on pysynyt lähes samana; vuonna 2015 metsästyskortteja lunastettiin 265 korttia vähemmän, mikä tarkoittaa vähäistä -0,1 prosentin laskua.

Metsästys on säilyttänyt suosionsa suomalaisten suosimana harrastuksena. Vuonna 2015 metsästyskortin lunasti 284 571 miestä ja 21 706 naista. Naisten kiinnostus metsästykseen on kasvanut, ja heidän osuutensa kaikista metsästäjistä oli viime vuonna 7,1 prosenttia. Vuotta aiemmin metsästäviä naisia oli 6,6 prosenttia kaikista metsästyskortin lunastaneista.

Metsästyskortin lunastaneiden määrä nousi yhdeksällä ja laski kuudella riistakeskusalueella. Eniten kortteja lunastettiin Oulussa (42 333 kappaletta) ja lunastettujen korttien määrä kasvoi eniten Lapissa, missä muutos oli 0,7 prosenttia. Suurin kato metsästäjämäärässä oli Keski-Suomessa, jossa lunastettiin 325 korttia vähemmän vuoteen 2014 verrattuna (-1,8 prosenttia).

Jo yli 40 000 metsästäjää on aktivoinut metsästyskorttinsa Oma riista -palvelun kautta kännykkäänsä. Metsästyskortin kullekin 1.8. alkavalle metsästyskaudelle saa maksamalla vuosittaisen riistanhoitomaksun, joka on 33 euroa. Metsästyskortin saaminen edellyttää myös hyväksytysti suoritetun metsästäjätutkinnon. Metsästäjäkurssien ja -tutkintojen aikataulut ovat nähtävillä Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Siirry Oma riista -palveluun

Kuva: Anselmi Anttila