Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – kanalinnuilla huippuvuosi

Metsäkanalintujen metsästys alkaa perjantaina. Metsästysajat ovat monilla alueilla viimevuotista pidemmät.   Taustalla on lintukantojen suotuisa kehitys.  Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan metsästysalueensa lintutilanne sekä metsästämään vastuullisesti ja turvallisesti.

Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Metson, teeren ja pyyn syyspyyntikausi voi kestää kolme kuukautta, syyskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään saakka, ellei maa- ja metsätalousministeriö lyhennä kautta asetuksella. Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain.

– Metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet hyvin ja lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut pääasiassa vakaata tai kasvavaa, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Syksyn metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Metson metsästys sallitaan tänä vuonna pitkästä aikaa koko Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 10.–30.9.

Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kohti pohjoista mentäessä lievästi laskevaa. Eteläisessä Suomessa pyyn metsästysaika on pääosin kolme kuukautta. Kainuusta ylöspäin mentäessä metsästysaika lyhenee kahteen ja ylempänä Lapissa yhteen kuukauteen.

Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä-Lapissa riekkotiheys on koiralaskentahistorian keskimääräisellä tasolla ja siellä metsästyskausi kestää maaliskuun loppuun. Ylä-Lapin eteläpuolella Itä-Lapissa ja Koillismaan seuduilla kannan tila on kääntynyt kasvuun viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näillä alueilla metsästysaika kestää lokakuun loppuun. Tänä vuonna riekkokanta runsastui monilla muillakin alueilla.

Urosmetson ja -teeren talvipyynti on sallittua keskisestä Suomesta ylöspäin olevilla alueilla tammikuussa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

Huomioi paikallinen vaihtelu ja turvallisuus

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet voivat vaihdella paikallisesti paljon. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Viime kaudelle metsästäjät kantoivat vastuunsa hienosti, ja saalismäärät pysyivät kohtuullisina. Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Tänäkin kesänä laskettiin noin tuhat riistakolmiota, yhteensä lähes 12 000 kilometriä linjaa, Luoma sanoo.

– Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys, kun metsästysaika pystytään säätelemään ajankohtaisen lintutilanteen mukaiseksi, Luoma kertoo.

Käytännön metsästyksessä on tärkeää huomioida muiden metsästäjien ja luonnossa liikkujien turvallisuus.

Metsästysajat löydät täältä.

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi