Siirry sisältöön

Luke: Taigametsähanhen poikastuotto hiukan edellisvuotta heikompi

Luonnonvarakeskus, tiedote 25.8.2022

Luonnonvarakeskuksen (Luke) heinäkuussa 2022 toteuttamien lentolaskentojen perusteella taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) poikastuotto on ollut tänä kesänä edelliskesää heikompi, mutta ero viime vuoteen oli vähäinen. Lentolaskentojen avulla tarkastettiin yhteensä 1158 potentiaalista taigametsähanhen sulkimispaikkaa Pirkanmaan rajoilta Enontekiölle asti. Laskennat tarkentavat tietoa metsähanhen vuosittaisesta poikastuotosta ja kotimaisesta metsästettävästä kannasta.

− Lasketuista kohteista noin 6 % oli metsähanhien asuttamia, kun vastaavasti viime vuonna hanhia löytyi noin 7 %:sta kohteista. Lisäksi havaittujen sulkimisparvien keskimääräinen koko hiukan pieneni, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Paasivaaran mukaan sulkivia aikuisia ja niiden poikasia havaitaan laskennassa vain harvakseltaan, mikä kertoo siitä, että kotimainen metsähanhikanta on harva.

Sulkivan hanhikannan määrässä alueellista vaihtelua

− Sulkivan hanhikannan runsauden muutoksissa oli alueellisia eroja, koska Keski-Lapin sulkiva kanta näytti edelleen hiukan palautuvan toissavuoden lähes täydellisestä kadosta. Kuitenkin Lapin kohteista vain 3,5 % oli asuttuja, eikä pohjoisimmista kohteista Enontekiöllä löytynyt hanhia lainkaan, Paasivaara kertoo.

Kannan vahvimmalla alueella Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin alueella asuttujen kohteiden osuus oli noin 8 %, kun taas itään ja etelään mentäessä asutut kohteet vähenevät.

− Metsähanhen metsästyksessä kannattaa käyttää erityistä harkintaa ja varovaisuutta, koska harvan kannan alueella jo yhdenkin aikuisen tuottavan yksilön menetys voi vaikuttaa paikalliseen hanhikantaan heikentävästi. Metsästys kannattaa kohdistaa poikasiin, jotka yleensä seuraavat emojaan, Paasivaara kertoo.

Nyt toteutettu laskenta on jatkoa aikaisemmille Luken ja Suomen riistakeskuksen suorittamille laskentalennoille, joissa on kehitetty sopivaa menetelmää metsähanhikannan seurantaan.

− Tavoitteena on tuottaa vakioidulla menetelmällä vuosittaista tietoa Suomen metsähanhikannan poikastuotosta metsästyksen suunnittelua varten, Paasivaara kertoo.

Luonnonvarakeskus kiittää kaikkia laskentaa tukeneita rengastajia, harrastajia ja metsästäjiä, joiden rooli on laskentojen onnistumisessa keskeinen.

Mitä sulkiva kanta tarkoittaa?

Sulkivalla kannalla tarkoitetaan lisääntymisessään onnistuneita aikuisia hanhia ja niiden poikasia, jotka pysyvät kesän kotimaisilla pesimäalueillaan. Pesinnässä epäonnistuneet ja pesimättömät metsähanhet muuttavat pääsääntöisesti kesäksi sulkimaan tundralle Novaja Zemljan saarelle.

Sulkivan kannan koko antaa hyvän kuvan pesinnöissään onnistuneiden parien määrästä sekä poikasten selviytymisestä. Sulkivien lintujen määrä ei kuitenkaan kerro suoraan kotimaisen kannan suuruutta, sillä vuosittain vaihteleva osa metsähanhipareista epäonnistuu pesinnöissään. Metsähanhen pesimä- eli aikuiskanta vaihtelee oletettavasti vähemmän kuin sulkivien hanhien määrä. Sulkivia metsähanhia on siis seurattava laskennoin useita vuosia, että kannan tilasta saadaan kattava näkemys.