Siirry sisältöön

Keski-Suomessa kaadettiin 2 800 hirveä

Keski-Suomessa kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneessä jahdissa 2 800 hirveä, mikä on 142 hirveä edellistä vuotta vähemmän.

Eniten hirviä kaadettiin Viitasaaren (291) ja Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistysten (279) alueilla. Vähiten Hankasalmen (45) ja Multian (51) riistanhoitoyhdistysten alueilla.

Keski-Suomessa kaadetuista hirvistä 51 % oli vasoja (1420 kpl) ja ammutuista aikuisista hirvistä 56 prosenttia uroksia (772 kpl).

Keski-Suomessa kaadettiin keskimäärin 2 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueella (2,8 hirveä/1000 ha). Myös Jämsän seudun ja Kannonkosken-Kivijärven riistanhoitoyhdistysten alueilla kaadettiin paljon hirviä pinta-alaan suhteutettuna (2,6 hirveä/1000 ha).

Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 2 670,5 hirven pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla olisi ollut mahdollista kaataa 3 500 hirveä.

Myönnetyistä luvista jätettiin odotetusti käyttämättä noin 20 %. Lupien käyttöaste oli keskimäärin 78 prosenttia. Vaihtelu oli kuitenkin suurta. Eniten lupia käytettiin Kinnulassa (93 %) ja vähiten Multialla (51 %).

Lupia myönnettiin lähes haettu määrä ja käytössä on ns. pankkilupajärjestelmä, jossa lupia haetaan 20–30 prosenttia enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näyttää tarpeelliselta. Pankkilupia otetaan käyttöön, mikäli hirviä jahtiaikaan havaitaan olevan runsaammin kuin hakuvaiheessa oletettiin. Näin voidaan tarvittaessa nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.

Luonnonvarakeskus tuottaa maaliskuun puoliväliin mennessä arvion hirvikannan tämänhetkisestä koosta ja rakenteesta, jonka jälkeen aloitetaan syksyn 2024 metsästyksen suunnittelu. Kantatietojen lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon hirvien aiheuttamat metsävahingot ja hirvionnettomuudet.

Hirvisaalis riistanhoitoyhdistyksittäin (PDF)

Lisätietoa riistanhoitoyhdistyksittäin: Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat

Lisätietoja

Lamberg, Teemu

  • Riistasuunnittelija, Keski-Suomi
  • Riistatalous, riistavahingot
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi

Kursula, Olli

  • Riistapäällikkö, Keski-Suomi
  • Riistalaskennat sekä riistatiedon käyttö metsästysseuroissa
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi