Siirry sisältöön

Kannanhoidollisen sudenpyynnin lupahaku avattu

Poikkeusluvat suden kannanhoidolliseen metsästykseen talvelle 2021–2022 ovat haettavissa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää viimeistään 20. joulukuuta Suomen riistakeskuksen sähköiseen lupahakemuspalveluun.

Poikkeuslupahakemukset pyritään ratkaisemaan joulukuun aikana, jotta ne ovat lainvoimaisia siten, että metsästys tapahtuu ennen suden lisääntymisaikaa. Lupahaku ei koske poronhoitoaluetta, koska asetuksen (suden metsästystä koskeva kiintiö metsästysvuonna 2021–2022) mukaan suden kannanhoidollinen metsästys kohdistuu poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poikkeusluvan hakijan tulee tutustua huolellisesti asetukseen ja siihen liittyvään muistioon ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Hakijan tietojen lisäksi hakemukseen kirjataan vaaditut perustelut poikkeusluvalle. Hakemusalue määritellään yksiselitteisesti kartalle piirtämällä kohdistuen vakiintuneeseen susilaumaan tai pariin. Poikkeuslupa-alueen ulkorajat tulee määrittää selviin maastonkohtiin, kuten teihin, jokiin, puroihin ja muihin vastaaviin maastonkohtiin. Riistahavainnot.fi -palvelusta on saatavissa kartalle piirrettynä esitys susireviirien sijoittumisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään, että saaliiksi saatujen susien määrä voi olla enintään 20 yksilöä. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote (mmm.fi)

Asetus (mmm.fi, PDF)

Riistahavainnot.fi

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi