Siirry sisältöön

Hirvijahti täyteen vauhtiin tulevana viikonloppuna

Lapissa hirvenmetsästyksen toinen jakso alkaa hirvien kiimarauhoitusjakson jälkeen tulevana viikonloppuna. Muualla maassa hirviä on voinut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta lukien ja lauantaina alkaa myös koira- ja ajometsästys.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 52 771 hirven ja 36 191 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.  Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

– Hirvijahdit ovat perinteisesti monelle metsästäjälle vuoden kohokohtia, ja tänä vuonna saaliin ennustetaan nousevan selvästi viime vuosia suuremmaksi. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Hirvieläinten uudet metsästysajat on otettu käyttöön kuluvalla metsästyskaudella. Suurimmassa osassa maata varsinaisen hirvijahdin aloitusta lykättiin noin kaksi viikkoa aiempaa myöhäisemmäksi ja metsästys alkaa täysimittaisena lokakuun toisena lauantaina. Lapissa metsästys jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen oli syyskuun alussa.

– Muutoksella haluttiin rauhoittaa hirvien kiima-aika, jonka huippujakso ajoittuu syys-lokakuun vaihteen molemmin puolin. Vahinkojen torjumiseksi metsästys sallittiin vahtimalla pellolta jo syyskuun alusta, Körhämö sanoo.

Hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan runsastunut monin paikoin. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 65 000–89 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan säätelemiseen tavoitellulle tasolle.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua täysimittaisesti jo syyskuun viimeisestä lauantaista. Valkohäntäpeurakanta on runsastunut ja kanta keskittyy Etelä- ja Lounais-Suomeen.

– Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan alkusyksyyn, jotta peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä, Körhämö kertoo.

 

Eettistä hirvijahtia

Syksyinen hirvenmetsästys on perinteikästä seura- ja seuruejahtia, johon osallistuu Suomessa vuosittain yli 100 000 metsästäjää. Suomen riistakeskuksen tuottamat hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä hirvieläinten metsästyksessä.

Esimerkiksi hirvieläinten vasasuoja on yksi keskeisistä metsästäjän eettisistä säännöistä. Metsästäjien tuleekin huolehtia, ettei metsästyksessä kaadeta vasallisia naarashirviä. Lisäksi metsästyksen turvalliseen järjestämiseen, saaliin kunnioittamiseen ja muiden luonnossa liikkujien ystävälliseen kohteluun tulee kiinnittää huomiota.

Hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet:

Lisätietoja: Jani Körhämö, riistapäällikkö Suomen riistakeskus  p. 029 431 228