Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat Satakunnassa

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2 179 kappaletta hirvelle, 11 940 kappaletta valkohäntäpeuralle ja 105 kappaletta kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä laski noin 12 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on laskenut kaikilla Satakunnan hirvitalousalueilla. Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla hirvikanta on kuitenkin edelleen hieman tavoitetasoa korkeampi, toisaalta taas riistakeskusalueen kaakkoisosissa asetettu tavoitetaso on jo alittunut. Tulevan kauden metsästyksen tavoitteena on hirvitiheyden vakiintuminen tavoitehaarukkaan kaikilla hirvitalousalueilla.  Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi, jotka on mahdollista ottaa käyttöön, mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän.

Valkohäntäpeuran osalta myönnetty pyyntilupamäärä laski Satakunnan toimialueella noin 11 prosenttia aikaisemmasta. Edellisellä metsästyskaudella peuranpyyntilupia käytettiin toimialueella noin 8 500 kpl, joten nyt myönnetty määrä kuitenkin mahdollistaa jopa aiempaa suuremman saaliin. Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan peurakanta on aikaisemmasta pienentynyt perinteisellä tiheimmän kannan alueella toimialueen kaakkoisosissa. Muualla toimialueella peurakannan tilanteessa ja kehityssuunnassa on voimakasta paikallista vaihtelua.

Peurajahtiin heti syyskuussa

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta. Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa. Muutoin kuin vahtimalla jahti on mahdollista aloittaa valkohäntäpeuran osalta syyskuun viimeisenä lauantaina, hirven osalta lokakuun toisena lauantaina.

Hirvieläinluvat 2023 Satakunta (pdf)

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi

Laaja, Reima

  • Riistasuunnittelija, Satakunta
  • Suurriistavirka-apu (SRVA)
  • 029 431 2322
  • reima.laaja@riista.fi