Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1218 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 4761 kpl. Etenkin hirvilupamäärä pienentyi hirvikannan pienentymisestä johtuen. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä säilyi edelleen korkeana.

 

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikannan pienentyminen jatkui edelleen kaikilla Pohjois-Hämeen hirvitalousalueilla. Edellisvuoteen verraten kanta pieneni alueesta riippuen 5-15 prosenttia. Hirvikanta säilyi tavoitetasolla lukuun ottamatta hirvitalousaluetta SA-PH-EH, jolla kanta pienentyi tavoitteen alle. Kannan pienentymisen myötä myös hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiintumista tavoitetasolle.

Valkohäntäpeurakantaa on viime vuosina metsästetty tehostetusti Pohjois-Hämeen lounaisissa osissa Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Viime kauden metsästyksen arvioidaan pienentäneen kantaa, mutta kannan leikkaaminen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi edellyttää edelleen voimakasta metsästystä tulevalla metsästyskaudella.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 30.9.2023 alkaen ja hirveä 14.10.2023 alkaen.

 

 Vuonna 2023 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin. Vertailutietona mukana vastaavat määrät vuoden 2022 osalta.

Metsästyskaudelle 2023-24 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat Pohjois-Hämeessä
2023 2022
Riistanhoitoyhdistys Hirvi Valkohäntäpeura Hirvi Valkohäntäpeura
Jalannin riistanhoitoyhdistys 19 1050 23 1050
Kangasalan riistanhoitoyhdistys 55 110 60 110
Kuhmalahden-Sahalahden riistanhoitoyhdistys 35 46 47 57
Kuhmoisten riistanhoitoyhdistys 80 80 129 100
Kurun riistanhoitoyhdistys 119 166 142 177
Lempäälän seudun riistanhoitoyhdistys 112 1653 155 1860
Längelmäveden riistanhoitoyhdistys 226 196 303 212
Mäntän seudun riistanhoitoyhdistys 112 65 148 136
Nokian seudun riistanhoitoyhdistys 57 472 66 562
Pälkäneen ja Luopioisten riistanhoitoyhdistys 57 183 77 183
Ruoveden riistanhoitoyhdistys 84 163 93 159
Sääksmäen-Valkeakosken riistanhoitoyhdistys 55 290 55 293
Tampereen riistanhoitoyhdistys 50 70 62 110
Virtain riistanhoitoyhdistys 157 217 161 191
YHTEENSÄ 1218 4761 1521 5200

Huom. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Paikalliset lisätiedot riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta.

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi