Siirry sisältöön

Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 11 041 pyyntilupaa

Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 9033 hirveä, joista kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 10 403 pyyntiluvasta käytettiin 72 prosenttia. Nyt myönnetyillä pyyntiluvilla on mahdollista pyytää yli 14 000 hirveä.

Syksyn 2020 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2018 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousaluekohtaisia ja voimassa kolme vuotta – seuraavan kerran tavoitteet asetetaan keväällä 2021. Tavoitehaarukat hirvitiheydelle ovat alhaisimmat Ylä-Lapissa ja korkeimmat Etelä-Lapissa. Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talvehtiva hirvikanta Lapissa oli noin 20 400 hirveä. Kanta-arvion mukaan hirvikanta on laskenut vuodesta 2016 lähtien. Vuosittain tehtävä kanta-arvio on takautuvasti nostanut aiempien vuosien kanta-arviota. Lapin hirvikannasta on saatu tarkentavaa tietoa Luken toteuttamista lentolaskennoista. Viime talvena laskentoja tehtiin Rovaniemen ja Sodankylän riistanhoitoyhdistysten alueella. Kannanarvioinnissa tärkeässä roolissa ovat metsästyksen yhteydessä kirjatut hirvitiedot ja metsästäjiltä toivotaan aktiivisuutta havaintojen kirjaamiseen tänäkin syksynä.

Vuonna 2019 Metsäkeskuksen arvioimien metsävahinkojen pinta-ala yksityismetsissä oli 713 hehtaaria. Vahinkopinta-ala lähes puolittui vuoteen 2018 nähden. Hirvionnettomuuksien määrä tieliikenteessä vuonna 2019 Lapin alueella oli ELY-keskuksen mukaan 172, kun vuonna 2018 onnettomuuksia tapahtui 116. Lapin riistanhoitoyhdistysten SRVA-toimijoiden kirjausten perusteella liikenneonnettomuuksien määrä on alkuvuonna 2020 ollut viime vuosien vastaavaa ajanjaksoa pienempi.

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt Lapin alueelle hirven metsästysaikaan muutosta siten, että metsästys jatkuisi kiimarauhoituksen jälkeen jo lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Metsästysasetuksen luonnoksesta on käynnissä lausuntoaika. Luonnoksen mukaan uuden metsästysajan on tarkoitus tulla voimaan ennen pyyntikauden alkua. Metsästysajan muutoksesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Tossavainen, Sami

  • Riistapäällikkö, Lappi
  • MetsL 8 pykälän alue
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi