Siirry sisältöön

Turvaa pesintään

Kevään edetessä kanalintujen pesintäaika lähenee. Pesinnän onnistumista voi auttaa suojaamalla pesät pienpedoilta ja maanmuokkaukselta.

Selvitysten mukaan pesien suojaaminen parantaa merkittävästi pesinnän onnistumista.

Tyypillisimmin pesän löytää rämeeltä, taimikosta tai metsänuudistusalalta. Pesä on yleensä varvikossa puunrungon vieressä, pensaan alla tai heinikossa. Uudistusalalla pesä on usein risukon suojassa. Pesien etsinnässä paras työkaveri on osaava kanakoira.

Pesä suojataan lippusiimalla, joka viritetään polven korkeudelle 25 – 30 metrin etäisyydelle pesästä. Lippusiima hajustetaan vuolemalla hajusaippuasta lastuja siiman alle.

Riistametsänhoitaja suosittelee maanmuokkauksen ja kantojen keruun välttämistä lintujen pesimäaikaan touko- ja kesäkuussa. Jos muokkaus on suoritettava pesimäaikaan, pesien suojaus on tarpeen. Näin koneenkuljettaja osaa kiertää pesät.

Kun poikue on kuoriutunut, siimat on kerättävä pois luonnosta. Samalla voi tarkistaa pesinnän onnistumisen.

Jos suojaat pesiä omien maidesi ulkopuolella, on merkkauksesta syytä ilmoittaa maanomistajalle.

Lisää tietoa pesien suojauksesta löydät Keski-Suomen Metsoparlamentin sivuilta.

teeren poikaset kuoriutuvat, Suomussalmi, kesäkuu

Hautova teeri. Kuva: Hannu Huttu.