Siirry sisältöön

Metsästysseura kunnostaa lintuparatiisia (osa III)

Köörtilän metsästysseuran työ lintusaaren kunnostamisessa jatkuu. Saaren hoitoon avuksi palkattiin lampaat. Ruokapalkalla.

Selkämeren kansallispuiston sylissä, Merikarvialla sijaitsevalla Revelin lintuparatiisilla työt saaren avoimuuden ylläpidossa jatkuvat.  Saari oli lähes puuton vielä 1930-luvulla. Siemennysikään  kasvaneet puut ovat saaneet aikaan  puustottumisen ja umpeenkasvu on voimistunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Köörtilän metsästysseura ei tyytynyt seuraamaan luontaista kehityskulkua vaan tarttui toimeen ajoissa ja halusi palauttaa saaren luonnonarvoiltaan rikkaaseen tilaan. Ja hoitaa arvokasta merilinnustoa. Viime syksyn peruskunnostusraivauksessa keskityttiin puuston raivaukseen, kertyneiden risujen ja puiden keräämiseen ja risujen polttamiseen. Kesäkuussa saarelle iskettiin lammasaitaa ja lampaille suojakatosta.

Lampaat saapuivat töihin arvokkaalle lintusaarelle.

Lampaat töihin

Heinäkuun alussa vene lastattiin lampailla. Heti rantauduttuaan lampaat aloittivat oman työnsä – laidunnuksen.  Ja ruokapalkalla. Määkijät valtasivat saarella ns. sisälahden, jonka umpeenkasvua aiotaan hillitä laidunnuksen avulla. Rannat kun halutaan pitää avoimempina.

Kesäkuussa sisälahden ympärille rakennettiin vajaan puolen kilometrin mittainen aita, jotta laidunnus kohdistuu oikeaan paikkaan. Laidunnuksen rajaamisella varmistetaan itäisen ja läntisen niemen lintulajiston pesimärauha ja rantavalleilla kasvavien harvinaisten kasvien,  merimaltsan ja merimätkelmän säilyminen.

Sisälahden ruovikkoa on tarkoitus kurittaa myös niittämällä, mikäli lampaat eivät saa tarpeeksi jälkeä aikaan.  Muualla saarella tulevia hoitotoimia puuston kurissapitämisen suhteen tehdään lähinnä raivaussahalla, seuran puheenjohtaja Veikko Tommila toteaa. Myös meren tuomia roskia on tarkoitus kerätä retkeilyllisesti tärkeältä kohteelta.

Lintusaaren hoidon perusajatus on turvata ja palauttaa alueen alkuperäistä kasvillisuutta ja edesauttaa alueella olevan eläimistön ja poikkeuksellisen rikkaan linnuston elinolosuhteita. Saarella pesii yli kolmekymmentä lintulajia. Metsästäjiä motivoi saarella pesivä runsas joukko eri vesilintulajeja sekä merihanhia.