Metsähallituksen donitsi

Aktiivisena uutisten seuraajana Riistametsänhoitaja löysi ennen joulua riistan kannalta merkittävän tiedotteen Internetin ihmeellisestä maailmasta. Valtion metsiä hoitava Metsähallitus kertoi juuri ennen pyhiä lisänneensä riistanhoidolliset harvennushakkuut ympäristötavoitteisiinsa. Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun alueilla jokaisen metsätiimin tulee toteuttaa vähintään yksi kohde kuluvana vuonna.

Metsähallituksen riistanhoidollisessa harvennuksessa jätetään säästöpuuryhmä, jonka ympärille tehdään 10–15 metriä leveä avohakkuu ”donitsi”. Säästöpuuryhmä ja donitsin alueelle muodostuva taimikko tarjoavat riistalle suojaa, säästävät mustikkavarvustoja ja varmistavat kerroksellisuuden säilymisen.

Metsähallituksella katsotaan talouden ja luontoarvojen yhdistyvän kyseisessä menetelmässä. Harvennuksen myyntitulot kasvavat ja korjuukulut puolestaan laskevat. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta menetelmä mukailee pienalaisesti metsän luontaista häiriödynamiikkaa ja sallii entistä laajemmat vaihettumis- ja reunavyöhykkeet.

Metsähallituksen tavoitteena on edistää laajamittaisia ja pitkävaikutteisia kasvatusmetsien ekosysteemejä parantavia käsittelyitä taloudellista tuotantoa unohtamatta.

Riistametsänhoidon menetelmät ovat monet. Riistametsänhoitaja iloitsee jokaisesta yrityksestä parantaa metsäkanalintujen elinympäristöjä. Metsähallituksen donitsin kunniaksi Riistametsänhoitaja juhlisti iltapäiväkahvia milläpä muulla kuin donitsilla.

donitsi

Lisää Metsähallituksen riistanhoidollisista harvennuksista tiedotteessa.