Siirry sisältöön

Kosteikkohankkeen tulokset julkaisuina

Kiitokset kaikille yhteistyötahoille menestyksekkäästä hankkeesta ja työstä vesilintujen sekä luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Elinympäristöjen hyvä tila on avain vahvoille ja metsästettäville riistakannoille. Maanomistajien ja metsästäjien tekemä riistan- ja luonnonhoito on laaja-alaista työtä Suomen luonnon ja riistakantojen vuoksi.

Layman-raportti on suurelle yleisölle kohdennettu visuaalinen ja helposti lähestyttävä julkaisu, jossa esitellään hankkeen työtä ja tuloksia.

Virallinen loppuraportti tarjoaa yksityiskohtaista tietoa toimintamallista ja tuloksista. Siitä voi olla apua uusien hankkeiden suunnitteluun ja toimintamallien kehittämiseen.

Hankkeen mallikosteikot sekä tiedotus-, koulutus- ja valistustyö on tuottanut tulosta. Kosteikkoinnostus on noussut uudelle tasolle Suomessa.

Suomen riistakeskus kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita sekä rahoittajia Kotiseutukosteikko-hankkeen onnistumisesta.

Kotiseutukosteikko LIFE+ -loppuraportti ja Layman-raportti ovat luettavissa kosteikko.fi-nettisivuilla.

Lisätietoja

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi