Siirry sisältöön

Peurahavaintopilotti – pienimuotoinen kokeilu pian käyntiin!

Peurahavaintojen keruuta kokeillaan syksyn hirvijahdissa. Kyseessä on neljän viikon mittainen (13.10.-4.11.2018) kokeilu, jossa kerätään valkohäntäpeurahavaintoja hirvenmetsästyksen yhteydessä. Pilotti suoritetaan kolmen riistanhoitoyhdistyksen voimin.

Viimesyksynä Loimaalta kerättiin havaintoja valkohäntäpeuroista peurajahdin yhteydessä perinteisellä havaintolomakkeella. Nyt havainnot kirjataan hirvenmetsästyksen yhteydessä suoraan Oma riistaan. Tavoitteena on selvittää, mitä hirvijahdin yhteydessä kerätty havaintoaineisto kertoo valkohäntäpeurakannan rakenteesta ja tiheydestä.

Loimaan lisäksi pilotissa ovat mukana Pornaisen ja Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistykset. Aluejako on mielekäs, sillä riistanhoitoyhdistykset eroavat niin peuratiheydeltään, kuin maisemaltaan toisistaan. Myös käytettävissä metsästysmenetelmissä voi olla eroa. Näin ollen kerättävä data tulee toivottavasti olemaan mahdollisimman monipuolinen.

Hirven osalta vastaavia havaintoja on kerätty jo 1970-luvulta lähtien – ensin paperisena ja sittemmin sähköisenä Oma riistan kautta. Metsästyksen yhteydessä tehdyt havainnot ovat olleet ja ovat edelleenkin tärkeässä roolissa hirven kanta-arvioissa.

Peurahavaintojen kirjaaminen tapahtuu kuten hirvellä, eikä vaadi uuden opettelua. Valkohännistä pyritään merkitsemään kaikki havainnot, vaikka samat yksilöt nähtäisiin useaan otteeseen. Hirven osalta samat yksilöt on pyritty merkitsemään vain kertaalleen, mutta peuran osalta tiheissä keskittymissä on yksilöitä paljon vaikeampi erotella toisistaan, siksi näin.

Oma riistan ansiota peurahavaintojen kirjaaminen ei aiheuta ylitsepääsemätöntä lisätyötä hirvenmetsästäjille. Havaintojen kirjaamisen jäädessä vain yhden tai kahden ihmisen harteille, voi havaintojen kirjaaminen tuntua työläältä. Havaintojen kirjaamisessa onkin hyvä jakaa vastuuta hirviseurueen sisällä, niin hirvi-, kuin peurahavainnoissa.

 

Suuret kiitokset Loimaan, Pornaisen ja Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistyksille pilottiin mukaan lähtemisestä!

 

Niko Teikari
Projektityöntekijä, Pienten hirvieläinten kannanseurantamenetelmien kehittäminen
Suomen riistakeskus