Siirry sisältöön

Mitä pitää muistaa tehdä ennen jahtikautta?

Tulevaan hirvieläinten metsästyskauteen valmistaudutaan jo monin tavoin. Koiria lenkitetään niiden kunnon kohottamiseksi, harjoitellaan ampumista ja kohdistetaan aseet käytettäville metsästyspatruunoille sekä käydään ampumakokeissa.

Riistakeskuksella tehdään parhaillaan viimeisiä hirvieläinten pyyntilupapäätöksiä ja pyyntilupia hakeneet saavat lähiaikoina lupapäätöksen kirjeenä tai sähköpostilla sekä Oma riistaan. Ennen metsälle lähtemistä luvanhakijan ja seuran/seurueen yhteyshenkilön on muistettava hoitaa muutama asia, jotta syksyllä kaikki sujuu sujuvasti ja lakien mukaan.

Luvanhakijan muistettavat asiat

Pyyntilupapäätöksen saavuttua se kannattaa lukaista läpi. Päätöksessä on kerrottu, kuinka monta ja minkälaisia eläimiä sen perusteella saa kaataa. Kaadettavien eläinten lajin ja lukumäärän lisäksi riistakeskus voi päättää, että kaadettavista eläimistä korkeintaan tietty määrä on aikuisia eläimiä tai tiettyä sukupuolta. Metsästyslaki määrää myös, että riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sirpalealueet, eli hirven pyynnissä alle 1 000 ha ja muilla pyyntiluvanvaraisilla hirvieläimillä alle 500 ha erilliset alueet. Lupa-aluetta on lisäksi voitu joutua rajaamaan, mikäli hakemusalueessa on kiistanalaisuutta tai hakijan metsästysoikeus on epäselvä. Nämä mahdolliset rajaukset on mainittu lupapäätöksessä, eikä kyseisillä alueilla saa luvan mukaisia eläimiä metsästää. Lupapäätöksen mukana tulee usein saatekirje, jossa on annettu lisäksi suosituksia ja ohjeita valikoivasta verotuksesta.

Luvanhakija maksaa pyyntiluvan käsittelymaksun Oma riistan kautta tai kirjeenä tulleen lupapäätöksen mukana tulleella tilisiirrolla. Mikäli luvanhakijalla ei ole seuran tilin käyttöoikeutta, hän voi lisätä Oma riistassa esimerkiksi seuran sihteerin toiseksi luvan pääkäyttäjäksi, jotta sihteeri pääsee maksamaan luvan. Luvan pääkäyttäjiä olisi muutenkin hyvä olla useampi siltä varalta, että luvanhakija on estynyt käyttämään palvelua. Yhteisluvassa luvanhakija jakaa pyyntiluvat osakkaille yhdessä sovitun mukaisesti ja jättää mahdolliset pankkiluvat jakamatta.

Pyyntilupapäätöksen saa ladattua tietokoneelle seuran Oma riista -sivulta välilehdeltä ”LUVAT” klikkaamalla kohdasta ”Lataa”.

 

Seuran/seurueen yhteyshenkilön tehtävät

Jokainen seuran jäsen pystyy lataamaan itselleen pyyntilupapäätöksen Oma riistasta. Ainakin yhteyshenkilön ja metsästyksen johtajan on syytä lukea se läpi. Ainoastaan yhteyshenkilöt voivat määritellä metsästysalueita, joten heidän pitää tarkistaa lupapäätöksestä mahdolliset aluerajaukset ja korjata metsästysaluekarttaa niiden mukaiseksi. Tällöin metsästyksen yhteydessä voidaan käyttää Oma riistasta löytyvää karttaa ja jokainen löytää älypuhelimestaan ajantasaisen tiedon metsästysalueesta. Metsästysalue voi pienentyä myös, jos jonkin alueen metsästysoikeus päättyy. Uusia alueita ei metsästysalueeseen voi lisätä pyyntilupien hakuajan jälkeen.

Metsästyslaki velvoittaa ilmoittamaan metsästyksen johtajat ennen metsästyksen aloittamista. Yhteyshenkilö voi tehdä sen Oma riistassa ”RYHMÄT” -välilehdellä tai vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi toimittaa kirjallisesti riistanhoitoyhdistykselle. Samalla kannattaa lisätä ryhmään siihen kuuluvat henkilöt, mikäli sitä ei ole tehnyt aiemmin, sekä liittää ryhmälle pyyntilupa ja metsästysalue. Tämän jälkeen ryhmän jäsenen kyseiselle alueelle kirjaama saalis tai havainto tulee metsästyksen johtajan näkymään hyväksyttäväksi ja saalis kirjautuu oikealle pyyntiluvalle.

Ohjevideo luvanhakijalle (Riistainfo)

Ohjevideo yhteyshenkilölle (Riistainfo)

Muista tehdä metsästyksenjohtajailmoitus ennen jahtia. Se onnistuu Oma riistassa ”RYHMÄT” -välilehdellä valitsemalla henkilön rooliksi ”Metsästyksenjohtaja”. Nuolilla voi siirtää johtajat haluttuun järjestykseen.

Esko Paananen

Hirvitalousaluesuunnittelija

Keski-Suomi & Etelä-Savo