Siirry sisältöön

Einstein, alikersantti Lahtinen ja hirvi

Einstein esitteli suhteellisuusteoriassaan, että suunnilleen kaikkea voi suhteellistaa.

Alikersantti Lahtinen totesi: ”Menes valittaan nälkääsi niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä.”

Nykyisessä hirvikeskustelussa suhteellisuudet ja tunnusluvut valitaan valitettavan usein keskustelijan omien tarkoitusperien mukaan. Miten suhteellistetaan hirvitermejä? Minkälaiset rätingit ovat kulloinkin järkeviä.

Hirvisuunnittelu

Yksikin hirvi on tihentymä, jos sitä tarkastellaan riittävän pienen pinta-alan suhteen. Hirvi sadan hehtaarin kiinteistöllä antaa suhdeluvuksi 10 hirveä tuhannelle hehtaarille, eli reilusti yli kaikkien suunnittelutavoitteiden.

Hirvisuunnitelmat on perusteltua tehdä hirvenkokoisessa yksikössä. Tähän pyritään hirvitalousalueiden satojentuhansien hehtaarien kokoisissa suunnitelmissa. Näissä pinta-aloissa sattuma, hirvien liikkuminen ynnä muiden epävarmuustekijöiden vaikutukset vähenevät ja on mahdollista päästä realistisiin ja tarkkoihin arvioihin ja ennusteisiin.

Riistaneuvostojen, riistanhoitoyhdistysten sekä metsästysseurojen tavoitteiden ja suunnitelmien tulisi olla siis johdettu oikeasta suunnitteluyksiköstä: hirvitalousalueelta.

Hirvenmetsästys

Jos kerrot hirvitornissaan seisovalle metsästäjälle, että hänen vastuullaan on hirvisaaliimme urososuuden säätäminen 48.4 prosenttiin, on jotain jahdin toteutuksessa pielessä.

Koska jahti toteutetaan seura ja rhy -tasoilla, tavoitteet pitää osata realisoida ymmärrettävälle tasolle:

”Koska alueemme hirvikantaa pitää leikata, tänä syksynä seuramme kaataa neljä aikuista naarasta ja kolme aikuista urosta. Jahdin jälkeen seuramme alueelle tulisi jäädä kymmenkunta hirveä, joista pari-kolme olisi hyvä olla vasoja.”

On väärää jahdin toteutusta metsästää ilman valikointia olettaen, että ”joku toinen” kantaa vastuuta, toisella puolella satojentuhansien hehtaarien kokoista hirvitalousaluetta.

Hirvivahingot

Kun tarkastellaan hirvivahinkoja suuressa mittakaavassa, on helppoa vedota pieniin keskimääräisiin hehtaarivahinkoihin. Tuhansien ja kymmenientuhansien vahingot muuttuvat euroiksi ja senteiksi.

Oikea tarkastelukulma on taimikon taso, yleensä muutama hehtaari. Muutama tuhat euroa on vähän rhy-tasolla, mutta katastrofi ja hirvituho yksittäiselle metsänomistajalle.

Käytännön reagointi tulee tehdä tällä yksittäisen taimikon tasolla. Metsänhoidon keinoilla ja syönninestoaineiden käytöllä hirvivahingot voidaan jopa estää.

Hirvisuunnitelmiin vaikuttaminen ja paikallisen metsästyksen täsmääminen vähentävät vahinkojen todennäköisyyttä, mutta ovat käytännön kannalta välillisiä menetelmiä.

Miehet vetävät ammuttua hirveä perässään
”Salo perkele, verä ny sinäki, eihä sun oo edes hiki!” Kuva: Antti Rinne

Hirvikeskusteluun laatua

Seuraavan kerran kun itse kukin kommentoimme hirviasioita, muistammeko suhteuttaa asiat oikein? Osaammeko valita tilannetta oikein kuvaavat tunnusluvut?  Mitäköhän Lahtinen sanoisi taimikossaan?

  • ”Salo perkele, verä ny sinäki, eihä sun oo edes hiki!”
  • ”Ehä mää tässä mitää hikee koitakka, sitä vaan, että pulkka liikkuu.”

(Tuntematon Sotilas, Väinö Linna, 1954)

 

Lauri Itkonen

Hirvitalousaluesuunnittelija

Pohjois-Savo & Pohjois-Karjala

 

 

Korjattu 25.8.2021 Lahtisen sotilasarvo