Siirry sisältöön

Riistametsänhoitokoulu: Riistatiheikkö

Riistatiheikköjen säästäminen on helppo tapa aloittaa riistametsänhoito. Tiheikköjä on hyvä jättää kiertoajan jokaisessa vaiheessa taimikonhoidosta päätehakkuuseen.

Tiheiköt ovat tärkeitä suojapaikkoja eri lintu- ja nisäkäslajeille. Suojan tarve kasvaa, mitä karummille mailla mennään.

Ideaali riistatiheikkö

  • on puustoltaan vaihtelevan kokoinen ja monilajinen
  • sisältää kuusia, joiden alaoksat ulottuvat maahan
  • on kooltaan muutaman puun ryhmästä kahteen aariin

Hehtaarille sopii 4-5 tiheikköä. Riistatiheikköjä voi jättää melkein minne tahansa, mutta sopivia kohtia ovat mm. kosteat painanteet, notkelmat, vaihettumis- ja reunavyöhykkeet sekä kiviset ja muut hankalat maastokohdat. Pienialainen vaihettumisvyöhyke voi olla yksi yhtenäinen tiheikkö.

Tiheikköjä voi jättää työn edetessä ilman sen kummempia merkintöjä tai ne voi nauhoittaa etukäteen työmaahan tutustuttaessa. Tiheiköt voi merkitä kuviotietoihin tiedoksi metsän muille hoitajille.

Taimikonhoidossa tiheiköt eivät vaikuta Kemera-tukikelpoisuuteen, jos niitä on alle 10 % taimikon kokonaisalasta. Uudistamissa aiemmin säästettyjä tiheikköjä voi käyttää säästöpuuryhminä.

Lisää tiheikköjen säästämisestä löytyy Riistametsänhoidon työohjeesta.

tiheikkö_rantala

 

 

 

 

 

 

Pohjoisen karulla kohteella vaatimatonkin tiheikkö luo suojaa.