Siirry sisältöön

Pienpetopyynti- riistanhoitajan arkea

Suurin osa riistanhoidon osa-alueista voidaan jakaa kausittain tehtäviin toimenpiteisiin. Pienpetojen pyynti tekee tässä poikkeuksen, sillä jos mielii tehokkaaseen tulokseen, on asiaan panostettava ympäri vuoden. Keväällä petopyynnin päätyttyä lukitaan loukut auki ja aloitetaan loukkujen kesäaikainen syötitys, samoin kuin haaska- ja pintapyynnin syöttipaikoille viedään aika-ajoin pienpedoille syötävää. Näin menetellen eläimet tottuvat etsimään helppoa ravintoa tietyistä paikoista ja pyyntikauden alkaessa päätyvät varmemmin eräksi.

Pienpetojen pyynnin perustan muodostavat loukku- ja rautapyynti, jotka ovat myös erinomaisia riistanhoidonmuotoja nuorille metsästäjän aluille. Näitä passiivisia pyyntimuotoja täydentävät erinomaisesti haaskapyynti sekä pienpetojen pyynti metsästyskoirilla. Lähes poikkeuksetta eläimet ovat kiinnostuneita elinpiiriensä raja-alueesta, joita tarkistetaan usein vierailijoiden varalta. Tätä kannattaa hyödyntää petopoistossa. Pienpetojen suosittuja elinalueita ovat kulttuuriympäristöt, peltojen ympäristöt, lehtimetsät, nuoret sekametsät, kosteikkojen reunamat ja vaihettumisvyöhykkeet mihin pyynti kannattaa kohdistaa.

Pienpetopyynnissä, kuten kaikessa muussakin metsästyksessä, avain onnistumiseen on tuntea kohdelaji, sen elintavat ja ympäristöt. Niinpä loukku- ja rautapyynnissäkin on tärkeää ottaa huomioon pyydysten sijainti, syötitys ja naamiointi. Koiralla tapahtuvassa pyynnissä pienpetojen elintapojen tuntemus auttaa oikean syöttipaikan valinnassa ja maastontuntemuksella tiedetään pesäluolastot. Pienpetojen elintapojen ja maastontuntemuksen avulla löydetty ”pelipaikka” on riistanhoitajalle arvokas tieto. Olipa kyseessä supikoiran pintapyynti tai loukkupyynti, niin tällaisella kohteella saalista kertyy vuosi toisensa jälkeen.

Kevät on riistanhoidollisesti tehokkainta aikaa petopyynnissä. Tällöin poistetaan alueelta pesivää pienpetokantaa ja uusia pyrkyreitä ilmaantuu alueelle jatkuvasti ihan kesäntuloon saakka. Syksyinen pyynti poistaa pääosin kesällä syntynyttä ikäluokkaa, joka lähtee vaeltamaan elinaluettaan etsien.

Muista pienpetojen pesäluolastot metsän hoidossa. Pyri säästämään luolastot maanmuokkauksessa, näin säästyy vaiva uuden pesäpaikan etsimiseltä, petopoisto on tehokkainta tunnetuissa luolastoissa.