Millaista palautetta te haluatte?

Tällä hetkellä meillä on valkohäntäpeuran osalta käytössä luotettava ja kattava saalistilasto, sekä SRVA-väen keräämä kolaritilasto. Lisäksi metsästäjät muodostavat vuosittain jäävän kannan arvion oman metsästysseuransa osalta. Tässä on tällä hetkellä kaikki käytössä oleva ajantasainen tieto liittyen valkohäntäpeuroihin.

Loimaalla testattiin uusia menetelmiä lisätiedon keräämiseksi. Kävin pitämässä siellä palautetilaisuuden syksyllä käynnissä olleeseen havaintomenetelmään liittyen. Metsästäjillä riitti palautetta runsain mitoin ja hyvä niin! Asioita ei saada vietyä eteenpäin, mikäli kukin vain jupisee tykönään.

Hirvestä metsästäjät ovat kirjanneet havaintoja jo kymmenien vuosien ajan ja saatu tieto on muodostunut kanta-arvioinnin tukirangaksi. (Kuva:Toni Mikkola/Vastavalo)

Palautetta tuli paljon liittyen paperiseen lomakkeeseen, suurin osa siihen liittyvistä ongelmista saadaan korjattua siirtymällä Oma riistaan.

Oma riistakaan ei ole ongelmaton, metsästäjäkunnan iäkkäämpi osasto ei välttämättä halua tai pysty hoitamaan havaintojen kirjaamista sähköisesti. Tässä nuorempi osasto voi varmasti olla avuksi!

Muutamia kommentteja tuli itse menetelmään liittyen:

  • Mikäli kytiksellä istuja ampuu ensimmäisenä paikalle tulevan sopivan yksilön, voi havaintoja kertyä paljon vähemmän valikoivampaan metsästäjään verrattuna.
  • Menetelmässä ei pyritty yksilöimään peuroja, vaan jokainen havainto merkittiin erikseen. Menetelmän toimivuutta kyseenalaistettiin jonkin verran. Kuitenkin Ruotsissa sitä on käytetty toimivasti jo pitkään. Ja ajojahdissa on helpompaa kun ei yritäkään laskea montako yksilöä on havaittu, vaan kirjataan kaikki havainnot.
  • Vuosien välillä saattaa olla paljon eroa siinä, miten peurat kerääntyvät ruokintapaikoille. Esimerkiksi viimevuonna märän syksyn vuoksi pelloille jäi paljon puimatonta viljaa, joten peurat eivät käyneet ruokintapaikoilla läheskään yhtä usein. Tämä näyttäytyy vähäisempänä havaintomääränä verrattuna muihin vuosiin, vaikka kannassa ei mitään muutoksia olisikaan tapahtunut.

Tärkeimpänä esille nousi kerätystä tiedosta saatavat tulokset. Pilottiin osallistuneet metsästäjät olivat kyllä valmiita jatkamaan hommassa tulevinakin vuosina, kunhan heidän keräämästään aineistosta tulee myös tulokset. Tämä onkin keskiössä koko riistatiedossa. Koska riistatietoa kerätään vapaaehtoisvoimin, täytyy siitä myös saada jotain takaisin ja voimme ainakin tarjota mahdollisimman kattavan palautteen kerätystä tiedosta.

Nyt on mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia!

Millaista tietoa hirven osalta pitäisi mielestäsi olla jo saatavan tiedon lisäksi? Alla on ohjeet joilla pääset Oma riistasta tarkastelemaan oman alueesi tilastoja, mikäli kuulut hirviseurueeseen.

Mikäli ideoita tulee, voit lähettää ne sähköpostiin: eerojuhani.laine@riista.fi tai kommentoida Suomen riistakeskuksen Facebookissa tämän blogin julkaisuun.

  1. Sinun täytyy olla kirjautuneena seuran jäsenenä, ei yksityishenkilönä
  2. Valitse välilehti LUVAT
  3. Valitse kohta Raportit
  4. Voit valita millä tasolla haluat tarkastella ja minkälaista tietoa.

 

Eerojuhani Laine
Suunnittelija
Suomen riistakeskus