Lintujen uhanalaisuus

”Vakavaksi vetää” totesi Riistametsänhoitajan kollega Juha Tiaisen esityksen jälkeen Riistapäivillä. Tiainen esitteli tuoretta lintujen uhanalaisuusarviota 2015. Huolestunut on myös Riistametsänhoitaja. Liian monella lintulajilla menee huonosti!

Peräti 87 lajia Suomen linnuista on uuden arvion mukaan uhanalaisia. Riistalajeista uhanalaisia ovat mm. punasotka, metsänhanhi ja haapana.

Syyt tukalaan tilanteeseen ovat moninaiset, eikä kehityksen pysäyttämiseksi ole helppoja ratkaisuja. Monet syistä löytyvät muuttoreittien varrelta. Vesilintujen ahdinkoa selittää lisäksi kotimaisten sisävesien heikentynyt tilanne. Kosteikkojen rakennukselle ja hoidolle on suuri tarve.

Uhanalaisten lajien listalle kuuluu myös tuttuja metsälajeja, joita on voinut tavata omalla lintulaudallaan, kuten vaarantuneeksi luokitellut hömö- ja töyhtötiainen.

Arvio sisälsi hyviäkin uutisia. Metsäkanalinnuista metson ja teeren tilanne on parantunut. Kannat ovat elinvoimaiset, eikä lajeja enää luokitella silmälläpidettäviksi.

Huolestuttavampi tilanne on riekolla, joka luokitellaan uhanalaiseksi. Riekon tilanne johtuu Etelä-Suomen vähenevistä tai jopa olemattomista kannoista. Lapissa riekko on elinvoimainen.

Tiaisen esityksen tiivistelmästä ja Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 raportista löytyy tietoa lintujen ahdingosta.

Lisää kuulumisia Tampereen Riistapäiviltä ja metsähanhen hoitosuunnitelmasta blogissa myöhemmin. Kuvassa Juha Tiainen luennoi Riistapäivillä.

Juha Tiainen_kuva