Siirry sisältöön

Eettistä metsätaloutta ja metsästystä

Jani Nuijanmaa puhuu mielellään suurista aiheista, kuten metsätalouden ja metsästyksen etiikasta. Maailmanparantaja mies ei kuitenkaan ole vaan kivenkova metsäammattilainen ja innokas metsästäjä.

Mikäli elinympäristöjen tila heikkenee, kostautuu se alalle metsätalouden mahdollisuuksien heikkenemisenä, Nuijanmaa toteaa vakavana. Metsäluonnon huomioiminen on puuntuottajan etu.

jani
Keskustelu metsäluonnon monimuotoisuudesta vetää yleensä hymyilevän Nuijanmaan vakavaksi.

 

Puunostaja vaikuttaa yksityismetsiin

Työkseen Nuijanmaa ostaa puuta UPM Kymmenen metsäasiakasvastaavana. Puukaupan ohessa hän pääsee vaikuttamaan lukuisten metsähehtaarien käsittelyyn.

Nuijanmaa uskoo metsänhoidon yhteydessä tehtävään arkiluonnonhoidon vaikuttavuuteen. Nuijanmaan mukaan arkiluonnonhoidossa ei ole kyse kovin suurista asioista. Perussäännöt muistamalla pääsee pitkälle. Kyse on ennen kaikkea välittämisestä. Ajoissa suunnittelemalla ja ajoittamalla hakkuut oikein voidaan hoitaa esimerkiksi metsonsoitimia.

Jos metsäala tai metsänomistaja itse ei toimi luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi, vaan mittaa vain euroja ja motteja, on mahdollista että normisto tiukkenee entisestään, hän uskoo.

dsc_0059
Riistatiheikköjen säästäminen on yksi arkiluonnonhoidon menetelmä.

Nuijanmaa kannustaa kollegoitaan arkiluonnonhoitoon. Sen merkitys tulee lähivuosina korostumaan juuri Nuijanmaan toiminta-alueella Keski-Suomessa. Metsäteollisuuden investoinnit mäntykuidun käyttöön vaikuttavat suoraan juuri maakuntalintu metson elinympäristöihin. 

 

Ammatillista haastetta

Metsätalouden hyväksyttävyyden lisäksi on selvää, että Nuijanmaata riistaa suosivaan arkiluonnonhoitoon motivoi itsensä likoon laittaminen. Metsänomistajille täytyy perustella, miksi riista ja luonto tulee hakkuissa ottaa huomioon.

Luonnon erilaisten riippuvuussuhteiden selventämisessä saa haastaa itsensä ammatillisesti. Jos tavoitteena on parantaa teeren elinympäristöjä, on monen muun asian oltava metsässä kunnossa. Tämä kaikki täytyy perustella mahdollisimman laajasti maanomistajalle, Nuijanmaa selventää ilmiselvästi tyytyväisenä.

 

Perhettä hemmotellaan riistalla

Vapaa-ajalla Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja paitsi metsästää myös kokkaa. Riistaruoan arvostuksen edistämisen hän katsoo parantavan metsästyksen imagoa.

Mitä useammassa taloudessa syödään hyvää riistaruokaa, sitä hyväksytympää on metsästys, hän kiteyttää.

Nuijanmaa vastaa mielellään oman perheen ja vieraiden hemmottelusta riistaruoalla. Hän on myös riistaruokatapahtuma Taste of Gamen idean isä.

Ilman eettistä pohdiskelua ei Nuijanmaa lähde metsälle aseen kanssa. Pienriistan metsästäjänä hän kokee velvollisuudeksi metsästää myös kanalintupoikueita verottavia pienpetoja. Supikoirasaalista onkin miehelle kertynyt.

Oma metsästysoikeus pitää lunastaa luonnonhoidolla, Nuijanmaa filosofoi ja alkaa kertoa supikoirajahdeista. Jahtitarinoihin päästäessä miestä jo hymyilyttää.

Jani Nuijanmaa on mukana Suomen riistakeskuksen Riistametsänhoidon edelläkävijät METSO-hankkeessa.