Siirry sisältöön

Tärkeitä kolmioita

Riistan seurantaan ja laskentaan käytetään riistakolmioita. Nämä ovat pysyviä tasakolmion muotoisia laskentareittejä, joidenka avulla seurataan eri riistalajien kantojen tiheyksiä eri puolilla Suomea. Kolmion yhden sivun pituus on 4 kilometriä eli koko reitin pituus on 12 km.

Riistakolmiot pyritään pitämään samoilla paikoilla, eivätkä esimerkiksi hakkuut siirrä kolmiota. Kolmion sisältä pitäisi löytyä kaikki alueen metsätyypit sekä kehitysvaiheet. Suomessa on tällä hetkellä n. 1200 riistakolmiota. Kolmioita on vuosien varrella lisätty ja poistettu riippuen paikallisista olosuhteista. Seurantaa suorittavat sekä metsästäjäkunta että riistantutkimus.

Metsäkanalintujen kohdalla riistakolmioita lasketaan kesäisin, jolloin kultakin lajilta lasketaan sekä kantojen tiheydet sekä poikueiden suuruudet. Laskenta tapahtuu kirjaamalla lintulajien lukumäärät yhden neliökilometrin sisällä ja laskemalla arviot yksinkertaisella kaavalla. Tuloksia käytetään metsäkanalintujen metsästysaikojen ja -määrien säätelyssä.

Suomen riistalintujen kantojen tilannetta on seurattu aina 1960-luvulta lähtien, mutta nykymuotoinen riistakolmiolaskenta alkoi 1987 Satakunnasta ja 1988 laskettiin jo noin 400 kolmiota. Vuonna 2015 kolmioita laskettiin 1013 kappaletta. Hienoa työtä pääosin vapaaehtoisilta laskijoilta!

Laskenta-aika lähestyy. Tänä kesänä kolmiot lasketaan 23.7–2.8 välisenä aikana.  

Metso_Ilkka Matilainen 5

Kuva Ilkka Matilainen.

1960-luvulta lähtien kaikki metsäkanalintukannat taantuivat 1980-luvun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen metson, teeren ja pyyn kannat ovat olleet melko tasaisia ja 2000-luvulla on tapahtunut jopa lievää nousua, ainoastaan riekon taantuminen Etelä-Suomessa näyttää jatkuvan. Metsäkanalintujen kannoissa tapahtuu luonnollisesti suurta vaihtelua, riippuen kuluvan vuoden aikana selviytyneistä poikasista. Esimerkiksi metson kannoissa on havaittu 6-7 vuoden syklisyyttä. Useimpien lajien luonnolliset syklit ovat kuitenkin kadonneet kantojen laskettua elinympäristöjen pienentyessä.

Riistaeläinkantojen koon ja vaihtelun tunteminen on edellytys kestävän metsästyksen suunnittelussa. Riistametsänhoitaja toivookin,  että metsästysseurat ovat aktiivisia myös tämän kesän laskennoissa. Teette tärkeää työtä!

Lisää tietoa laskennan toteutuksesta ja tuloksista löytyy riistakolmiot.fi –sivuilta.