Siirry sisältöön

Riistametsien ammattilainen

Riistametsänhoitajan toimistolla kävi syksyllä mieluinen vieras. Käymässä oli L&T Biowatin metsäpalveluasiantuntija Jarkko Hokkanen, jonka riistametsänhoidon osaaminen saa Riistametsänhoitajan nöyräksi. Hokkanen on intohimoinen metsämies, joka toteuttaa työssään riistametsänhoitoa ja on siinä todellinen ammattilainen.

Hokkasen mielestä ostomiehet ovat avainasemassa siinä, kuinka riistapainotteinen metsänhoito yleistyy. Itse hän pitää riistapainotteisia hakkuita kilpailuvalttina. Maanomistajalle voi tarjota parempaa palvelua, jotain erityistä.

Usein Hokkanen kohtaa metsänomistajan, jolle riistan huomioiminen metsänhoidossa on vierasta. Keskustelun jälkeen suhtautuminen yleensä muuttuu uteliaan myönteiseksi. Asian esille ottaminen on helppoa, sillä riistapainotteisuus ei vaikuta alentavasti puun hintaan. Se voi jopa nostaa kantohintaa, jos korjuussa jätetään koskematta korjuuteknisesti kalliita tiheikköjä.

 

Ostomiehet ovat avainasemassa

Hokkanen rohkaisee kollegoitaan ottamaan riistan maanomistajien kanssa puheeksi. Se antaa mahtavan lisäsävyn arkiseen työhön. Jos metsäammattilainen neuvoo metsäkanalintujen tarvitsemasta suojasta, voidaan hakkuu usein toteuttaa riistapainotteisesti.

– Avain koko hommaan on ostomies. Pahimmillaan käy niin, että maanomistaja ehtii ennakko raivata kaiken aluskasvillisuuden pois. Silloin ei konemiehellä ole enää mitään tehtävissä, Hokkanen toteaa.

Aluskasvillisuuden osittainen säästäminen ei vaikuta jäljelle jäävän puuston kasvuun, mutta luo elintärkeää suojaa riistalajeille.

 

Yhteistyö koneenkuljettajan kanssa

Hokkanen arvostaa osaavia metsäkoneenkuljettajia.

– Hyvää koneyrittäjää voisi verrata kuvanveistäjään, joka haluaa jättää hienon ja monimuotoisen metsikön jälkeensä, hän pohtii.

Alkuvaiheessa kuljettajille täytyy kertoa, mitä riistapainotteisuudella tarkoitetaan. Yleensä Hokkanen ohjeistaa kuljettajan säästämään aluskasvillisuutta ja tiheikköjä. Upeinta on saada aikaiseksi koko työmaata yhdistävä ekologinen käytävä. Tarvittaessa säästettävät kohteet voi näyttää maastossa tai merkitä karttaan.

 

Mukaan METSO-verkostoon

Hokkasen asenne ja ammattitaito vetävät Riistametsänhoitajan suun hymyyn. Kuluvana vuonna Hokkanen osallistuu Suomen riistakeskuksen METSO-hankkeeseen. Toivottavasti hankkeen myötä miehen innostus ja osaaminen leviävät laajemmin metsäalalle.

Hokkanen_2

Kuva Jarkko Hokkanen.