Siirry sisältöön

Riistametsänhoitokoulu: Kohti sekametsäisyyttä

Yhden puulajin metsät sopivat elinympäristöiksi vain harvoille lajeille. Hyvä riistametsä onkin sekametsä, jossa kasvaa vähintään kolmea puulajia.

Yleisimpänä valtapuuna talousmetsistä löytyy joko mänty tai kuusi. Metsän lajirunsautta voi kasvattaa helposti lisäämällä valtapuiden sekaan toista havupuuta. Eli kuusikkoon mäntyä ja männikköön kuusta. Pääpuulajin sopiva määrä on 80 % puuston kokonaistilavuudesta.

Havupuiden lisäksi metsänhoidossa tulee säästää erilaisia lehtipuita. Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puulajeja ovat mm. jalot lehtipuut, haavat, raidat ja katajat.

Lehtipuut kannattaa säästää niin, etteivät ne häiritse tulevien tukkipuiden kasvua. Hyviä paikkoja ovat mm. kuvion reunat, havupuustoon jääneet aukot tai kosteat notkelmat.

sekametsä

Kuvan männikköön monipuolisuutta tuovat koivut ja alikasvoskuuset.

vuokot

Keväisin sekametsän valoisalla pohjalla kukkivat vuokot.

Lisää tietoa sekametsästä löytyy http://www.riistametsa.fi/