Siirry sisältöön

Riistametsänhoitoa tuloista tinkimättä

Riistametsänhoitaja tapasi innokkaan metsämiehen Jaakko Toijalan. Toijala on paitsi metsästäjä myös Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan metsäasiantuntija ja metsänomistaja. Pian keskustelu kääntyi riistametsänhoitoon.

Toijalan mielestä metsänhoidon perimmäinen tavoite on taloudellinen kannattavuus, joka voidaan saavuttaa myös monimuotoisuutta ja riistalajien hyvinvointia edistämällä.

–Keinot ovat sittenkin pieniä ja halpoja. Satunnaisen leppäpuskan käsittelemättä jättäminen ei juuri aiheuta kustannuksia tai tulonmenetyksiä, hän toteaa.

Muille riistasta kiinnostuneille metsänomistajille Toijala antaa pari vinkkiä; jättäkää raivaussahatöissä riittävästi lehtipuita ja kysykää tarvittaessa neuvoa metsäammattilaisilta.

–Taimikonhoidossa voi nauhoittaa etukäteen muutaman jätettävän puskan. Pienellä etukäteissuunnittelulla tiheiköiden jättäminen ei hidasta raivaustyötä lainkaan, hän sanoo.

Toijala on mukana Suomen riistakeskuksen Riistametsänhoidon edelläkävijät –hankkeessa. Hanke on osa METSO-ohjelmaa ja sen tavoitteena on ratkoa arkiluonnonhoidon yleistymisen esteitä.

toijala_juttelee_rauhamäki

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Jari Rauhamäki.