Impola, Antti

    Riistapäällikkö, Satakunta (Vuosilomalla ja vanhempainvapaalla 1.1.2018 saakka.)
    Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi