Siirry sisältöön

Tutkittu juttu

Itä-Suomen yliopiston ja Suomen riistakeskuksen yhteishankkeessa tutkittiin metsäkanalintujen elinympäristöjä. Tutkittavat lajit olivat metso, teeri ja pyy.

Tulokset ovat selvät. Metsän rakenteella on suuri merkitys kanalintupoikueiden viihtyvyyteen. Poikueet esiintyvät alueilla, joissa on runsaasti aluskasvillisuutta ja latvuskerros on peitteinen.

Tutkimustulokset vahvistavat Riistametsänhoitajan arkikokemusta. Metsänhoitomenetelmillä on väliä! Riistatiheiköt ja aluskasvillisuuden säästäminen luovat metsään suojaa, jota kanalintupoikueet suosivat.

Lisää tietoa tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista voi lukea Markus Melinin, Sami Tossavaisen ja Petteri Packalenin artikkelista, joka julkaistiin uusimmassa Metsästäjässä.

harvennus_alhainen

Kuvan männikkö harvennettiin kasvukuntoon alikasvoskuusia ja koivuja suosien. Kuva Mikko Alhainen.