Siirry sisältöön

Tupailloista portaaleihin – koulutus sähköistyy

Kun aloitin työurani riistahallinnon palveluksessa, Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin riistanhoidonneuvojana, yleisenä tapana oli kiertää maakunnassa pitämässä koulutusta niin riistapeltojen perustamisesta kuin metsäkauriin metsästyksestä. Koulutustilaisuuksia järjestettiin, mutta yleisenä havaintona oli, ettei niihin aina ollut suurta tungosta. Lisäksi koulutuksiin saapui usein, aiheesta riippumatta, samat vuosien saatossa tutuksi tulleet henkilöt.

Maailma muuttuu

Moni asia on muuttunut reilussa kymmenessä vuodessa niin riistahallinnossa, kuin yhteiskunnassa muutoinkin. Ihmiset ovat kiireisiä, monet asuvat aiempaa kauempana metsästysmaistaan ja kilpailevia harrastuksia ja elämän velvoitteita on lukuisia. Metsästyskortin suorittaneita metsästäjiä on edelleen paljon enkä epäile hetkeäkään, etteikö heillä ole tarve ja halu saada lisää tietoa harrastuksestaan, esimerkiksi riistanhoidosta, valikoivasta verotuksesta jne. Ongelmana on, että miten tieto ja sen tarve kohtaavat toisensa.

Jos joku kyseenalaistaa, ettei kokeneen metsästäjän tarvitse opiskella lisää tai päivittää tietojaan, uskallan väittää henkilön olevan väärässä. Väitänkin, että usein juuri kokeneiden harrastajien kannattaisi päivittää tietojaan. Kun itseään alkaa pitää kokeneena, sortuu helposti putkinäköisyyteen ja jää omien tapojensa orjaksi. Vaikka asioita on tehnyt jo pitkään, ei se välttämättä tarkoita sitä, että ne olisi tehnyt aina järkevimmällä mahdollisella tavalla. Omien ajatusten ja kokemusten asettaminen kyseenalaiseksi mahdollistaa myös uuden oppimisen ja tietojen ja taitojen kehittymisen ajan hengessä. Esimerkkinä miksi kokeneiden metsästäjien tulisi kerrata vaikkapa aseiden turvalliseen käsittelyyn liittyviä toimintatapojaan juontaa juurensa siitä, että nuorille ja uusille harrastajille ei tapahdu tilastojen perusteella metsästysonnettomuuksia – niitä sattuu yleensä (onneksi lukumäärällisesti hyvin vähän) keski-ikäisille harrastajille.

Pelkästään jo lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä jokaisen metsästäjän velvollisuus on seurata tarkasti harrastamissaan pyyntimenetelmissä tapahtuvia säädösmuutoksia. Näiden muutosten tarjoaminen helposti ymmärrettävänä on oma haasteensa. Tähän Suomen riistakeskus kuitenkin pyrkii julkaisemalla Koulutusportaalissa Muutokset metsästystä koskevassa lainsäädännössä -sivuja. Koulutusportaalissa julkaistaan myös paljon muuta sähköistä koulutusmateriaalia, johon kannattaa tutustua. Materiaaleja pidetään ajan tasalla ja kursseihin sisällytetään lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä muuttuneet asiat.

Lainsäädännön muutoksilla on lisätty metsästäjien vapautta ja vastuuta

Metsästyslainsäädäntö on viime vuosina joiltain osin muuttunut siten, että metsästäjien omaan harkintaan ja eettiseen tapaan toimia luotetaan aiempaa enemmän. Muutokset on havaittu käytännössä toimiviksi, mutta niiden myötä korostuu jokaisen kokeneenkin metsästäjän velvollisuus toimia luottamuksen arvoisesti. Hyvät metsästäjätavat ja metsästyksen eettisyyttä on hyvä kerrata aika ajoin, jotta hyvät toimintatavat eivät pääse unohtumaan. Eettisiin ohjeisiin voi tutustua Suomen riistakeskuksen kotisivuilla osoitteessa https://riista.fi/julkaisut/eettiset-ohjeet/ Ohjeissa olevia asioita on sisällytetty myös Koulutusportaalista löytyviin kursseihin.

On perusteltua kysyä, miksi koulutus sähköistyy?  Sen takia, että jokainen asiasta kiinnostunut löytää tarvittavat tiedot juuri silloin, kun hänellä itsellään on aikaa siihen perehtyä, tai kun tietotarve yllättää. Nykyisin on tärkeää, että tiedon löytää myös mobiililaitteilla. Näin tavoitamme paljon laajemman metsästäjäjoukon ja tarjoamme mahdollisuuksia opiskella myös niille, jotka eivät erilaisista syistä pääse lähtemään kasvotusten järjestettäviin iltatilaisuuksiin tai eivät omista enää perinteistä tietokonetta. Sähköiset koulutukset ovat toki myös kustannustehokkaita. Oleellista on, että maailma sähköistyy ja ajan hengessä täytyy pysyä mukana. Koulutusportaalin avulla Suomen riistakeskus pyrkii omalta osaltaan pysymään ajan hengessä koulutusten tarjoamiseksi laajalle metsästäjäjoukolle. Lisäksi sähköisiä materiaaleja on mahdollista hyödyntää rhy- ja seuratasolla, paikallisesti järjestetyissä tilaisuuksissa. Tuoreita lakimuutoksia voi käydä porukalla läpi vaikka seuran kesäkokouksessa, juuri metsästyskauden kynnyksellä.

Suomen riistakeskuksen Koulutusportaali on osoitteissa: www.metsastajakoulutus.fi tai https://koulutus.riista.fi/

2 kommenttia artikkeliin ”Tupailloista portaaleihin – koulutus sähköistyy

 1. Tarmo Mäntymäki

  Jossain on vikaa.

  Marko Mikkola on pahoillaan, että riistaviranomaisten järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen on kovin vähäistä. Hän myös on sitä mieltä, että me vanhemmat ja kokennemmatkaan emme ole täysinoppineita. Uudelle tiedolle olisi tarvetta aina. Uskallan väittää, että sama koskee asioita toisinkin päin. Yhteisissä koulutustilaisuuksissa voisivat viisaat luennoitsijatkin oppia jotain yleisön kokemuksista.
  Marko on kyllä hyvin pitkälle oikeassa. Tiedän, että monissa riistanhoitoyhdisysten vuosikokouksissa osallistujien määrä jää alle 10 prosentin yhdistyksen jäsenmäärästä. Jotain tämäkin kertoo.

  Asiaa voisi hieman laajentaa. Kirjoitin viestintäpäällikkö Ekmanille, että jotain on pahasti vialla kun ”Vapaata riistaa” blogit eivät saa minkäänlaista palautetta, vaikka blogit ymmärtääkseni perustettiin Riistakeskuksen ja suuren kentän keskustelufoorumiksi. Jotain pitäisi kyllä tehdä, jos olen asian oikein ymmärtänyt. Ekman ei katsonut aiheelliseksi vastata.

  Suuri katastrofi on kaatumassa päälle, kun Laineen hyvin laaja, perusteellinen, innostava ja tarpeellinen ehdotus vaietaan kuoliaaksi. Aluksi pelästyin, että yksi ulkomaankielinen kommentti pelästyttäisi jatkokommentoijat. Mehän kaikki emme ole kielimiehiä (naisia). En tiedä oliko kielikysymys oikea arvaus, mutta tulos oli pelätyn lainen. Esitin Riistakeskuksen korkealle virkamiehelle ulkomaankielisen jutun kääntämistä suomeksi. Ei johtanut sekään mihinkään.
  Laineen kirjoitus olisi saatava laajamittaiseen käsittelyyn joka tapauksessa jollain foorumilla. Uskon, että Lainekaan ei ole ollenkaan tyytyväinen, jos asiaan emme me rivimetsästäjät pääse mukaan.

  Mitenkä ovat mahtaneet ”Vapaan riistan” kirjoittajat suhtautua, kun palautetta ei ole tullut. Ei kai vaan virkamiesmentaliteetilla: ”Vähemmällähän pääsemme”. Laineen kirjoituksen kohdalla tätä pelkään eniten, sillä se tietää virkamiehille tavattomasti uutta työtä, jos kirjoituksia alkaisi ryöpytä asian ansaitsemalla tavalla. Amatöörien kirjoitusten lomaan pitää saada asiantuntijoiden kommentteja, jotta juttu pysyisi hallinnassa.

  Jotain hyvääkin: Ajankohtaiset riistanhoitotyöt on todella oivallinen tapa muistuttaa meitä rivimetsästäjiä.

  Kiitos, jos viitsit lukea.

 2. Tarmo Mäntymäki kirjoittaa, että koulutustilaisuuksissa voisivat viisaat luennoitsijatkin oppia jotain yleisön kokemuksista. Olen täysin samaa mieltä asiasta. Itse olen ainakin kokenut oppineeni ja oivaltaneeni monia asioita ”tupailloissa”, kun paikalla on ollut kokeneita ja asioita kyseenalaistavia henkilöitä. Olen kokenut, että tilaisuuksissa on saanut paljon hyviä ideoita ja ehdotuksia, joista osa on toteutettukin.

  Vuoropuhelu on tärkeää ja kasvokkain järjestetyissä tilaisuuksissa se on monin verroin helpompaa kuin sähköisessä maailmassa. Sähköisen maailman vaarana on muun muassa se, että voi tulla helpommin väärinymmärretyksi. Tästä syystä sähköiset koulutusmateriaalit pyritään pitämään yksinkertaisina ja selkeinä, että tavoiteltu viesti menisi yhdenmukaisena kaikille lukijoille.

  Sähköisille koulutuksille on tilausta ja tarvetta, mutta nekään eivät tavoita kaikkia harrastajia. Kaikki eivät syystä tai toisesta halua lukea asioita kännykältä tai tietokoneen ruudulta. Perinteisille printtimedioille, kuten Metsästäjä-lehdelle tai Metsästäjän oppaalle (kirjalle) on laaja lukijakunta, ja niiden välityksellä jaetaan tietoa tulevaisuudessakin. Myös kasvotusten järjestetään alueilla jatkossakin koulutuksia ja käydään vuoropuhelua, koulutusten aiheet ovat vain muuttuneet riistanhoitopiiriajoista.

  On hyvä muistaa, että Suomen Metsästäjäliitto ja sen piirit järjestävät monista aiheista laadukkaita ja mielenkiintoisia koulutuksia. Suomen Metsästäjäliiton, metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten välinen yhteistyö koulutusasioissa mahdollistaa mielenkiintoisten ja käytännön läheisten koulutusten järjestämisen paikallistasolla.

  Kiitoksia Tarmo kirjoituksestasi!

Kommentointi on suljettu.